Způsoby, jak přilákat blesky: jak získat blesky na zahradě

Blesky v zahradě jsou vizuálním požitkem pro lidi, kteří žijí v blízkosti stanovišť brouků - především vlhkých oblastí východně od Skalistých hor. Přilákání blesků do vaší zahrady je rozhodně dobrá věc, protože na rozdíl od mnoha jiných méně žádoucích chyb, tento prospěšný hmyz nehryzie, není jedovatý a nenese žádné nemoci. Ještě lepší je, že většina druhů je dravá a živí se larvami hmyzích škůdců, stejně jako slimáky a hlemýždi.

Špatnou zprávou je, že světlušky mizí po celém světě. Jejich klesající počet je způsoben používáním toxických chemikálií, ničením mokřadů, rozrůstáním měst, kácení lesů a světelným znečištěním. Máte zájem objevit způsoby, jak přilákat blesky? Pokračujte v čtení a zjistěte, jak dostat blesky na váš dvůr.

Informace o chybě blesku

Světlušky jsou noční hmyz. Navzdory jménu to nejsou mouchy, ale spíše druh okřídleného brouka. Světlo produkované světluškami je chemická reakce používaná k signalizaci členů opačného pohlaví. Každý druh světlušky má své vlastní charakteristické zábleskové vzory. Někdy dokonce unisono mrkají!

Záře larev světlušek (žhaví červi) slouží jinému účelu tím, že vystraší potenciální predátory. Světlušky údajně extrémně ošklivě chutnají a některé druhy mohou být jedovaté.

Jak získat bleskové chyby na vašem dvoře

Může být zábavné chytat blesky do sklenic, ale uděláte jim obrovskou laskavost, pokud jim umožníte nerušeně dokončit celý svůj životní cyklus. Zjistěte více o přirozených způsobech hubení hmyzu a plevele. Za snižující se počet brouků mohou částečně vinu chemické pesticidy a herbicidy.

Přepněte na přírodní hnojiva, jako je hnůj nebo rybí emulze. Chemická hnojiva mohou poškodit světlušky a další užitečný hmyz.

Nechte trávník trochu déle růst. Pokud je to možné, ponechte několik oblastí nekosených, protože dokonale upravené trávníky nejsou dobrým stanovištěm světlušek. Světlušky zůstávají na zemi během dne - obvykle ve vysoké trávě nebo křovinách.

Udržujte prostředí kolem vašeho domu co nejtmavší, protože světla interferují se světelnými signály a potenciálním kamarádům znesnadňují viditelnost světel světlušky. V noci zavřete závěsy nebo rolety. Vypněte venkovní světla.

Vysaďte přízemní rostliny nebo rostliny s nízkým růstem, které udržují půdu vlhkou a stinnou. Nespěchejte, abyste shrabali listy, protože padlé zbytky rostlin vytvářejí efektivní stanoviště světlušek. Trosky také ukrývají červy, slimáky a další škůdce, kterými se světlušky živí.

Obrázek by Brandon Alms