Vyvýšené postele bez stěn – tipy pro pěstování v nezarámovaných vyvýšených postelích

Pokud jste jako většina zahradníků, myslíte si na vyvýšené postele jako na stavby uzavřené a zvednuté nad zemí nějakým rámem. Ale vyvýšené postele bez zdí také existují. Ve skutečnosti jsou nejběžnějším způsobem, jak ve velkém měřítku stavět vyvýšené záhony, a jsou oblíbené na malých zeleninových farmách. Tyto vyvýšené vyvýšené postele jsou také skvělé pro domácí zahrady.

Výhody pěstování v nezarámovaných vyvýšených postelích

Bezrámové vyvýšené postele nabízejí většinu stejných výhod jako vyvýšené postele s rámem. Mezi ně patří vylepšená drenáž, hlubší objem uvolněné půdy pro zkoumání kořenů rostlin a vyvýšená rostoucí plocha, na kterou je snadnější dosáhnout bez klečení. Půda vyvýšeného lože se také na jaře zahřeje dříve.

Další výhodou nezarámovaných vyvýšených záhonů je, že je můžete instalovat s výrazně menšími náklady a námahou, což je obzvláště důležité, pokud zahradniete ve velkém měřítku. Rovněž se vyhnete potenciální toxicitě spojené s některými rámovacími materiály.

Potenciální nevýhody růstu v nezarámovaných vyvýšených postelích

Vyvýšené postele bez zdí však nevydrží tak dlouho jako postele se stěnami. Pokud nebudou ponechány, nakonec erodují a klesnou zpět na úroveň okolní půdy. Jak již bylo řečeno, můžete je jednoduše postavit zpět každý rok nebo dva, což představuje příležitost zapracovat do půdy další organický materiál.

Nahromaděné vyvýšené záhony také zabírají více místa než vyvýšené zarámované záhony, které poskytují ekvivalentní rostoucí prostor. Je to proto, že musíte počítat se sklony na okrajích postele. Nedostatek zdí však může umožnit, aby se squashové a jiné vinné rostliny rozléhaly po stranách, aniž by byly poškozeny, a malé rostliny, jako jsou smíšené zelené, mohou růst na svazích. To může skutečně rozšířit vaši pěstitelskou plochu na ekvivalentní objem půdy.

Vzhledem k tomu, že od postele neoddělují žádné chodníky, mohou se plevele snáze šířit do nezarámované postele. Tomu pomůže zabránit vrstva mulče na chodníku.

Jak si vyrobit nezastavěnou vyvýšenou postel

Chcete-li postavit nezarámovanou vyvýšenou postel, označte oblast, kterou budete pro postel používat. Běžné rozměry nezastavěného vyvýšeného lůžka o rozměrech 8 palců (20.5 cm) jsou mezi chodníky 48 palců a v horní části je plochý rostoucí prostor 122 palců (36 cm). Ve svazích je ponecháno 91 palců (12 cm) vodorovně.

Když je půda dostatečně suchá a teplá na to, aby pracovala, uvolněte ji pomocí rotačního stroje nebo rýče. Pouhým obděláváním nebo kopáním snížíte zhutnění a rozložíte shluky, což obvykle způsobí, že se povrch půdy zvedne o několik palců (10 až 15 cm).

Poté přidejte nejméně 2 až 3 palce (5 až 7.5 cm) organického materiálu, jako je kompost, na celou plochu určenou pro vyvýšený záhon. Organický materiál zamíchejte do uvolněné půdy pomocí rotačního stroje nebo rýče.

Jako alternativu k přidání materiálu na horní část postele můžete kopat do chodníku mezi vašimi vyvýšenými postelemi. Přidejte půdu na postele, abyste oba zvedli postele a spustili chodník.

Poté, co postavíte své vyvýšené vyvýšené záhony, zasaďte je co nejdříve, abyste zabránili erozi.

Obrázek by Kenny Point