Výběr správné trávy pro váš dvůr – zahradnické know how

Výběr správné trávy pro váš dvůr může znamenat rozdíl mezi trávníkem s nízkou údržbou a trávníkem, který vyžaduje hodně údržby. Pokračujte v čtení a dozvíte se více o správném výběru trávy.

Úvahy o travním semenu

Pro zdravý trávník je důležité travní semeno, které roste pomalu, snadno zhoustne a odrazuje od plevele nebo jiných škůdců. Trávy se liší barvou, vzhledem a růstovými návyky.

Určete, kolik času nebo peněz jste ochotni na svém trávníku utratit. Trávy s vyšší údržbou pro vás znamenají více práce a méně peněz v kapse.

Typ travního semene, který si vyberete, by měl být určen podmínkami pěstování vaší krajiny. Například kolik slunce a stínu web přijme? Jaká je půda

Výběr správné trávy pro váš trávník zahrnuje také určení toho, jak bude použita. Bude trávník používán jednoduše pro vzhled nebo pro jiné účely, jako je zábava, hraní, zahradnictví atd.? Zvažte své požadavky na trávník a pečlivě porovnejte značky. Zvláštní náklady na kvalitnější travní semeno obvykle stojí za to. Vzhledem k tomu, že většina trávníků má různé podmínky pěstování, může být užitečné vybrat si ty, které jsou smíšené nebo smíšené, například s travami v chladném období.

Různé trávy mají své silné a slabé stránky a rostou všude tam, kde se na trávníku hodí lépe. Například se směsí obsahující bluegrass a jemnou kostřavu bude bluegrass šťastně růst na slunných místech, zatímco kostřava bude prospívat ve stinných oblastech. Trávníky složené ze směsných směsí jsou také odolnější vůči problémům s chorobami a škůdci.

Trávy teplé sezóny se obvykle vysazují jako jediné semeno, nikoli jako směs. V závislosti na vašich potřebách to může být stejně dobrá volba jako každá jiná. Intenzivní růstové modely trav teplé sezóny ztěžují konkurenci jiným druhům trav nebo plevelů. Některé trávy, jako jsou vysoké kostřavy a původní trávy, také vypadají lépe, když jsou zasazeny samostatně.

Tráva je skvělá, ale méně trávníku znamená méně údržby. Zvažte použití snadno ošetřovatelných krytů půdy, které nevyžadují žádné sekání ani ořezávání. Zemní kryty, jako je liriope (také známý jako lilyturf nebo peníze tráva) a anglický břečťan, nevyžadují sekání a mohou dělat dobré terénní úpravy, zejména v oblastech s těžkým sekáním.

Pokud selže vše ostatní, můžete si u svého místního družstevního zastoupení vždy ověřit doporučení trávy a trávníku ve vaší oblasti.

Obrázek by David Ano