Vnitřní tipburn v cole zelenina – co dělat s cole plodinami s vnitřní tipburn

Cole plodiny s vnitřním spalováním mohou způsobit značné ekonomické ztráty. Co je vnitřní tipburn? Nezabíjí rostlinu a není způsobena škůdcem nebo patogenem. Místo toho se předpokládá, že jde o změnu prostředí a nedostatek živin. Pokud bude sklizena brzy, bude zelenina stále jedlá. Vnitřní předpálení plodin cole ovlivňuje takové potraviny jako zelí, brokolice, květák a růžičková kapusta. Naučte se známky vnitřního pálení, abyste mohli zachránit plodiny cole před tímto potenciálně škodlivým stavem.

Co je Internal Tipburn?

Problémy se zeleninou způsobené kulturními a environmentálními situacemi jsou běžné. Dokonce i profesionální pěstitele mohou trápit nedostatky ve výživě, problémy se zavlažováním nebo dokonce nadměrné hnojení, které poškozuje jejich úrodu. V případě vnitřního pálení špiček může situaci způsobit kterýkoli z nich. Vnitřní spalování v zelenině cole lze zvládnout, nicméně, a je považováno za mírný problém plodin.

Počáteční známky vnitřního pálení v zelenině cole jsou ve středu hlavy. Tkáň se rozpadne a v případě zelí zhnědne a změní se na papír. Problém připomíná typ hniloby, ale není spojen s žádnými houbovými chorobami. V průběhu času se celá hlava změní na tmavě hnědou nebo černou, což umožní bakteriím vstoupit a dokončit práci.

Zdá se, že problém začíná tím, že zelenina vstupuje do dospělosti a nemá vliv na mladé rostliny. Zda je vnitřní spalování kulturní nebo založené na živinách, je předmětem debaty. Většina odborníků se domnívá, že jde o kombinaci problémů životního prostředí a živin. Porucha připomíná to, co se děje v hnilobě květu nebo v černém srdci celeru.

Co způsobuje Cole Crop Internal Tipburn?

Zdá se, že vnitřní spalování plodin cole je výsledkem několika faktorů. Zaprvé se zdá, že jeho podobnost s několika dalšími běžnými chorobami rostlin poukazuje na nedostatek vápníku v půdě. Vápník řídí tvorbu buněčných stěn. Když je vápníku málo nebo prostě není k dispozici, buňky se rozpadají. Pokud je nadbytek rozpustných solí, vápník, který je k dispozici, nemůže být kořeny přijímán.

Další možností vnitřního spalování plodin cole je nepravidelná vlhkost a nadměrná transpirace. To vede k rychlé ztrátě vody v rostlině při vysokých okolních teplotách a selhání rostliny absorbovat půdní vlhkost.

Rychlý růst rostlin, nadměrné hnojení, nesprávné zavlažování a rozmístění rostlin také přispívají k vnitřnímu spalování plodin v cole.

Ukládání plodin Cole s interním Tipburnem

Je obtížné zabránit vnitřnímu pálení plodiny Cole crop kvůli neschopnosti ovládat všechny faktory prostředí. Snížení hnojení pomáhá, ale komerční pěstitelé se zajímají o výnosy a budou i nadále krmit rostliny.

Zdá se, že přidání vápníku nepomůže, ale zdá se, že zvýšení vlhkosti během příliš suchého období má určitý úspěch. Existuje několik novějších odrůd plodin cole, které se zdají být rezistentní vůči této poruše a probíhají pokusy o rezistentnější kultivary.

V domácí zahradě je obvykle snadno spravovatelný. Pokud k tomu dojde, sklizeň zeleniny brzy a jednoduše vyříznout postiženou část. Po odstranění zasaženého materiálu bude zelenina i nadále lahodná.