Řízení šíření kudrnatého doku: dozvíte se, jak se zbavit kudrnatých doků

Pravděpodobně jsme to všichni viděli, ta ošklivá, červenohnědá plevel, který roste podél silnic a na silničních polích. Jeho červenohnědá barva a vyschlý, chundelatý vzhled vypadá, jako by byl silně poletován herbicidy nebo spálen. Ze vzhledu očekáváme, že každou vteřinu vadne nad mrtvými nebo se rozpadne na popel, přesto přetrvává v této mrtvé vypadající fázi a někdy dokonce propíchne své zaschlé hnědé špičky přímo přes sněhové břehy zimy. Tato ošklivá plevel je kudrnatý dok, a když je rostlina ve své zralé červenohnědé fázi, není mrtvá; ve skutečnosti se kudrnatý dok může zdát téměř nemožné zabít.

Curly Dock Control

Curly dock (Rumex crispus) je trvalka pocházející z Evropy, Asie a některých částí Afriky. V původním sortimentu se různé části kudrnatého doku používají jako potraviny nebo léky. Mimo tento rozsah to však může být problematická agresivní tráva.

Také známý jako dok dokysaný, dok dokořán žlutý a dok dokořán úzký, jedním z důvodů, proč je kontrola kudrnatých doků plevelů tak tvrdá, je to, že rostliny mohou kvést a produkovat semena dvakrát ročně. Pokaždé mohou vyprodukovat stovky až tisíce semen, která se přenášejí větrem nebo vodou. Tato semena pak mohou v klidu ležet v půdě po dobu 50 a více let, než vyklíčí.

Curly dock weeds jsou jednou z nejrozšířenějších plevelů na světě. Mohou se nacházet podél silnic, parkovišť, pastvin, polí sena, polí s obilím, stejně jako v krajině a zahradách. Dávají přednost vlhké, pravidelně zavlažované půdě. Kudrnaté plevele doku mohou být na pastvinách problémem, protože mohou být pro hospodářská zvířata škodlivé, ba dokonce toxické.

V polích oříznutí mohou také představovat problém, ale konkrétně v polích bez oříznutí. Jsou vzácné na polích s obdělanými plodinami. Kudrnaté plevele se také šířily pod zemí svými kořeny a vytvářely velké kolonie, pokud nebyly zaškrtnuty.

Jak zabít rostliny Curly Dock v zahradě

Zbavit se kudrnatého doku ručním tahem není dobrý nápad. Jakákoli část kořene, která zůstane v půdě, vytvoří pouze nové rostliny. Kvůli toxicitě rostliny pro hospodářská zvířata také nemůžete zaměstnávat zvířata, aby se pásla na kudrnatém doku.

Nejúspěšnějšími metodami kontroly kudrnatého doku jsou pravidelné kosení, je-li to vhodné, a pravidelné používání herbicidů. Herbicidy by měly být aplikovány nejméně dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Pro dosažení nejlepších výsledků používejte herbicidy obsahující Dicamba, Cimarron, Cimarron Max nebo Chaparral.

Obrázek by Andrew Waugh