Přesouvání rostlin přes mezinárodní hranice: můžete rostliny přivést do nové země

Věděli jste, že přeprava rostlin přes hranice může být nezákonná? Zatímco většina komerčních pěstitelů si uvědomuje, že přesouvání rostlin přes mezinárodní hranice vyžaduje povolení, rekreanti nemusí uvažovat o ekologických důsledcích, pokud převezou rostliny do nové země nebo dokonce do jiného státu.

Ekologický dopad pohybujících se rostlin přes mezinárodní hranice

Ta krásná kvetoucí rostlina rostoucí mimo hotelový balkon může vypadat dostatečně nevinně. Můžete dokonce uvažovat o nasbírání několika semen nebo ořezávání kořenů domů, abyste je mohli pěstovat na zahradě. Ale odolávejte pokušení plížit se rostlinami za hranicemi.

Přivedení nepůvodních rostlin do ekosystému může vytvořit invazivní noční můru. Bez přirozené kontroly populace mohou nepůvodní rostliny předjet stanoviště původních druhů a vytlačit je přímo z existence. Živé rostliny, odřezky, semena a dokonce i plody mohou navíc skrývat invazivní hmyz, škůdce a choroby rostlin, které mohou znesvěcovat původní původ rostlin.

O mezinárodním cestování s rostlinami

Co když se stěhujete nebo delší dobu navštěvujete cizí zemi a chcete si přinést čajovou růži, kterou vám babička dala na promoci nebo oblíbenou odrůdu zahradních semen? Uvědomte si, že některé státy, například Kalifornie, nepovolují přepravu rostlin do nebo ze státu. Prvním krokem bude zkontrolovat u svého domovského státu, zda má takové ustanovení.

Dále budete muset zjistit, zda země, ve které budete bydlet, umožňuje přesouvání rostlin přes mezinárodní hranice. Zjistíte to tak, že zkontrolujete webové stránky jejich konzulátů nebo zvyků. Uvědomte si, že mezinárodní přepravci nemusí přijímat rostliny a rostlinné materiály k přepravě. Kromě toho by mohly být účtovány poplatky přesahující hodnotu závodu a závod nemusí přežít dlouhou cestu.

Komerčně přepravujte živé rostliny na mezinárodní úrovni

Dovoz a vývoz živých rostlin a rozmnožovacího materiálu do a ze Spojených států má podobná omezení. Obecně řečeno, import méně než tuctu rostlinných položek nevyžaduje povolení za předpokladu, že tento druh nemá žádná omezení. Může být stále vyžadována dokumentace, karantény a kontroly.

Omezené druhy a ti, kteří překračují limit tuctu položek, mohou vyžadovat povolení k přesunu rostlin přes mezinárodní hranice. Pokud jste přesvědčeni, že si chcete odnést rostlinu čajové růže vaší babičky do nového domova v zahraničí, měli byste podniknout následující kroky, abyste zjistili, zda je pro mezinárodní přepravu živých rostlin nutné povolení.

  • Identifikace druhů: Před vydáním povolení musíte být schopni správně identifikovat rostlinu podle druhu a rodu.
  • Připravte se na kontroly a prověrky: Inspekční služba pro zdraví zvířat a rostlin (APHIS) Ministerstva zemědělství USA má požadavky na inspekce a odbavení v přístavu vstupu nebo výstupu. Cizí země může mít také požadavky na kontroly, odbavení a karanténu.
  • Chráněný stav: Výzkum s cílem zjistit, zda má daný druh rostliny domácí nebo mezinárodní ochranný status.
  • Posouzení: Určete, které, pokud existují, povolení, které potřebujete, nebo předpisy, které bude nutné dodržovat. Existují výjimky pro dovoz nebo vývoz osobních věcí.
  • Požádejte o povolení: Pokud je pro přesun rostlin přes hranice potřeba povolení, podejte žádost včas. Proces podání žádosti může nějakou dobu trvat.
Obrázek by LightFieldStudios