Pomoc, moje stromy hnijí – zjistěte, co způsobuje hnilobu dřeva v krajině

Zralé stromy jsou neocenitelným přínosem pro mnoho krajin domácí zahrady. Stínové stromy, kvetoucí okrasné rostliny a ovocné stromy jsou jen některé z možností, pokud jde o vytváření stanovišť pro divokou zvěř, stejně jako o vytvoření příjemného prostoru pro majitele domů. Jak si dokážete představit, známky hniloby dřeva a poškození těchto stromů mohou mezi majiteli domů způsobit docela velké znepokojení.

Co je to Wood Rot?

K hnilobě dřeva nebo rozpadu dřeva dochází na stromech v důsledku přítomnosti různých druhů hub. Houby začnou štěpit dřevo ve stromu, což způsobí jeho oslabení. I když mohou být zřejmé závažné případy hniloby ve formě velkých poražených končetin, poškození infikovaných stromů není vždy patrné.

Co způsobuje hnilobu dřeva?

Hniloba dřeva začíná poškozením stromu. Zranění stromu lze přičíst přirozeným příčinám nebo více „člověkem způsobených“ událostí. Poškození způsobená zvířaty, silné bouře nebo dokonce nesprávné prořezávání - to jsou všechny příklady, při nichž může dojít ke zranění stromů.

Odkryté poškozené dřevo umožňuje, aby se organismy začaly shromažďovat. Jak se organismy shromažďují a množí, začínají houby poškozovat dřevo. V průběhu času dřevo v těchto oblastech zeslábne a bude náchylnější k rozbití. Houby rozpadající se na dřevo budou i nadále kolonizovat a šířit se po celém stromě a postupně způsobovat poškození.

Známky hniloby dřeva

Zatímco pozdní fáze dřevní hniloby jsou snadno identifikovatelné, stromy již mohou mít problémy s hnilobou, které ještě nejsou patrné. V mnoha případech ve stromu existuje hniloba, než začaly účinky oslabení dřeva způsobovat viditelné problémy.

Plísňové výrůstky, jako jsou lastury, jsou mezi prvními příznaky, které si můžete všimnout. Tyto výrůstky se objevují na vnější straně stromu, někdy v blízkosti dříve poškozených oblastí.

Jak zacházet s hnilobou dřeva

Bohužel není mnoho možností léčby dřevní hniloby. Po založení je nejlepší odstranit všechny poškozené části stromu. To je obzvláště důležité, protože infikované stromy mohou být slabé a snadno náchylné k pádu nebo pádu velkých končetin.

Klesající končetiny jsou zjevně nebezpečím, zejména v domácí krajině. Odstranění infikované hmoty také sníží riziko, že se vzduchem přenášené houby začnou kolonizovat na dalších stromech v okolí.

Zabránění hnilobě dřeva

Ačkoli hniloba dřeva může být hlavním problémem již založených stromů, existuje několik preventivních opatření, která můžete přijmout, abyste podpořili zdraví a vitalitu nových výsadby.

Nejdůležitějším krokem k prevenci hniloby je prevence poranění stromu. To zahrnuje zajištění toho, aby byly stromy vysazeny na místech, která jsou vhodná pro jejich požadované podmínky růstu.

Pokud dojde k poškození stromů, není třeba se okamžitě obávat. Zdravé stromy používají proces rozčlenění jako mechanismus obrany proti houbám. Jednoduše strom uvolňuje sloučeniny, aby nedošlo k nakažení.

Včasné odstranění a likvidace veškerých nečistot také pomůže odradit od růstu a šíření hub způsobujících rozklad dřeva.

Obrázek by 74. Srdjanns