Péče o rostliny Mukdenia – tipy na pěstování rostlin Mukdenia v zahradě

Zahradníci, kteří jsou obeznámeni s rostlinami Mukdenia, zpívají chválu. Ti, kteří se neptají: „Co jsou to rostliny Mukdenia?“ Tyto zajímavé zahradní exempláře pocházející z Asie jsou rostliny s nízkým růstem. Často nabízejí ohromující javorové listy. Pokud potřebujete více informací o Mukdenia, včetně tipů na pěstování rostlin Mukdenia, čtěte dále.

Mukdenia informace

Co jsou rostliny Mukdenia? Informace Mukdenia vám říkají, že jsou to nízko rostoucí bylinné trvalky, ideální pro listnatou půdní pokrývku v chladném a mírném podnebí. Několik druhů rostlin je seskupeno do botanického rodu Mukdenia syn. Aceriphyllum. Patří mezi ně Mukdenia rossii a Mukdenia karasuba. U jednoho z těchto druhů není péče o rostliny Mukdenia obtížná.

Pěstování rostlin Mukdenia

Pokud uvažujete o pěstování rostlin Mukdenia, je důležité si nejprve přečíst o nich a jejich potřebách. Budete se muset dozvědět jak o komerčně dostupných typech, tak o péči o závod Mukdenia.

Rostlinám Mukdenia se obecně daří v zónách odolnosti rostlin 4 až 8 nebo 9. Rostliny Mukdenia. To znamená, že můžete začít pěstovat rostliny Mukdenia téměř kdekoli v kontinentálních Spojených státech, pokud nežijete, kde je velmi teplo nebo extrémně Studený.

Pokud chcete pěstovat druh rossii, zvažte kultivar „Crimson Fans“. Z této lesní rostliny pocházející z Číny vyrůstá nízký pahorek. Listy jsou výjimečně velké, ve tvaru javorových listů. Listy na jaře rostou v bronzu a ještě před listy se objeví drobné bílé zvonkovité květy. Postupem času mění listy barvu. Dozrávají do sytě zelené barvy s karmínovými špičkami, než na podzim spadnou.

Další kultivar Mukdenia rossi, který je třeba zvážit, je „Karasuba“. Tento exemplář je také krátkou mohylou, která dosahuje výšky pouze 18 palců. Má vějířovité listy, které se na jaře otevírají červeně, dozrávají zeleně, poté se před spadnutím vrací do červené. Také si užijete stonky bílých květů.

Péče o rostliny Mukdenia

Pěstování rostlin Mukdenia není obtížné. Péči o rostlinu Mukdenia si můžete ještě usnadnit výběrem místa výsadby, které odpovídá jejím potřebám.

Chcete-li snížit každodenní péči o rostliny Mukdenia, vyberte temné místo s vlhkou, dobře odvodněnou půdou. Mukdenia přijímá půdu s téměř jakýmkoli pH - neutrálním, zásaditým nebo kyselým.

Obrázek by Gratysanna