Ovládání plevelů z panenek: porozumění podmínkám pěstování panenek

Maidencane (Panicum hemitomon) roste divoce ve většině jihovýchodních Spojených státech. I když je to důležitá divoká potrava pro zvířata, houževnaté oddenky se snadno a rychle šíří a mohou představovat hrozbu pro původní rostliny. Z tohoto důvodu je kontrola plevelů v některých regionech nutností. Existuje několik různých metod ovládání panenské. Který z nich je pro vás vhodný, závisí na rozsahu a závažnosti zamoření.

Co je Maidencane?

Pokud žijete v bažinatých pobřežních oblastech na jihu USA, pravděpodobně poznáte panenskou trávu. Co je to panenská tráva? Jedná se o pobřežní stabilizátor půdy, který vytváří důležité kořenové kolonie pro ryby a bezobratlé a je široce procházen jeleny a jinými zvířaty. Může to být také škodlivá plevel, který vytlačuje původní rostliny a mění ekosystémy. Když k tomu dojde, je důležité zahájit kontrolu nad pannou a zabránit ztrátě stanoviště.

Maidencane je vytrvalá tráva, která roste mezi 2 a 6 stop na výšku (6 až 1.8 m). Čepele jsou hladké a bez srsti s překrývajícími se pouzdry, které vyčnívají z hlavního listu. Listy mohou být až 12 cm dlouhé a 30 cm široké a elegantně se zužovat. Květy se nesou na úzkém hrotu. Seedheads jsou jemné a cestují po větru, ale mnohé jsou sterilní.

Nejběžnější metodou šíření rodné třtiny je oddenky. Maidencane rhizomes can move two stop (60 cm.) Under the earth and have a similar spread. V oblastech s perfektními podmínkami pěstování na panenkách může být šíření rostliny rychlé a potenciálně dramatické, protože rostlina seží oblasti, které by měly mít rozmanitější flóru.

Většina zahradníků nemá v zahradách panenskou třtinu, ale často je součástí vodorysky u nemovitostí poblíž jezer, řek, slatin a jiných vlhkých míst poblíž pobřeží. Ideální podmínky pro pěstování v panně jsou teplé teploty, stálá vlhkost a snáší téměř jakoukoli úroveň světla. Maidencane vydrží jakékoli pH půdy a může dokonce přežít anaerobní situace.

Je důležitou součástí plovoucích močálů v Louisianě. Maidencane je také ohnivzdorná, pokud nejsou oddenky spáleny. Dokud oddenky zůstanou mokré a nespálené, rostlina snadno vystoupí zpět z divokých požárů.

Maidencane Control

Ovládání plevelů může být obtížné. Je to proto, že i malé kousky oddenku, které tu zůstaly, začnou novou kolonii. Díky tomu je tahání ruky nemoudré. Postupným sekáním nebo obděláváním půdy však můžete ovládat rostlinu snížením dodávek energie.

Herbicidy mohou být účinnou kontrolou, ale jejich použití v blízkosti vody může být škodlivé pro ryby a jiná vodní zvířata. Velké porosty panenské rozkládající se ve vodě mohou navíc snížit kyslík a způsobit další problémy.

Abyste udrželi divoké porosty mimo svůj majetek, může být nutná fyzická bariéra, která je nejméně 2 cm pod zemí. Další možnou metodou kontroly je použití koz, ale buďte opatrní - nemají žádnou knihu pravidel a budou jíst i jiné rostliny.