Ovládání okurkového brouka: jak se zbavit okurkových brouků

Ovládání okurkových brouků je pro vaši zahradu důležité, pokud pěstujete okurky, melouny nebo dýně. Poškození okurkovými brouky může tyto rostliny zničit, ale s trochou kontroly okurkových brouků můžete zabránit těmto škodlivým škůdcům, aby vám zničili úrodu okurek a dýní.

Identifikace okurkového brouka

Okurkový brouk ve skutečnosti pochází ze dvou odrůd. Zatímco obě odrůdy vypadají odlišně, jejich poškození je stejné.

Pruhovaný okurkový brouk je buď žlutozelený nebo oranžovozelený se třemi černými pruhy po zádech. Strakatý okurkový brouk je také buď žlutozelený nebo oranžovozelený s 12 černými skvrnami na zádech. Oba škůdci jsou asi 1/4 palce (0.5 cm) dlouhé.

Poškození brouka okurkového

Bakteriální vadnutí okurky a mozaika okurky mohou přežít v zažívacím systému okurkového brouka a jak se okurkový brouk pohybuje z rostliny na rostlinu, aby ji nakrmil, šíří tyto nemoci na všechny rostliny, které jí. Jakmile je rostlina infikována bakteriální mozkovou vadou nebo okurkovou mozaikou, nelze ji vyléčit a po infikování buď zemře, nebo se stane neproduktivní.

Jak odradit okurkové brouky

Ovládání okurkových brouků začíná především tím, že je držíte od svých rostlin. Nejlepší způsob, jak odradit okurkové brouky, je pokrýt řádky nebo jiným zakrytím rostliny. Okurkové brouky se objeví v polovině jara, proto by měly být na místě kryty řádků, jakmile budou rostliny zasazeny do země, aby byly chráněny před okurkovými brouky. Pokrývky řádků lze odstranit, když rostliny kvetou, aby měl opylovač přístup k rostlinám.

Jak zabít okurkové brouky

Vzhledem k tomu, že okurkovití brouci přezimují ve dřevě a je obtížné je odstranit jednoduchou zahradní čistotou, nemusí být pouhé odradení od okurkových brouků řešením, pokud je vaše zahrada již těmito škůdci zamořena.

Jednou z metod kontroly okurek je použití predátorů hmyzu. Mezi přirozené predátory okurkových brouků patří:

  • Vojáci brouci
  • Tachinid letí
  • Střevlíci
  • Entomopatogenní nematody
  • Braconid vosy

Insekticidy lze také použít k hubení okurkových brouků, ale mějte na paměti, že když používáte insekticid, můžete zabít přirozené predátory a užitečné brouky, které jsou již ve vaší zahradě. Použití insekticidu k zabíjení okurkových brouků je vícestupňový proces, který zajišťuje, že jsou zabiti dospělí i larvy okurkových brouků. Ve všech krocích je nejlepší čas na ošetření rostlin insekticidem v podvečer, protože právě tehdy budou okurkové brouky nejaktivnější.

Kontrola okurkových brouků insekticidem začíná v polovině jara, kdy se okurkové brouky vynoří ze svých míst přezimování. Postříkejte rostliny každý týden po dobu dvou až tří týdnů. Počátkem léta ošetřete rostliny znovu, abyste mohli zabít některé z larev okurek, které se v tuto chvíli objeví z vajíček. Na konci léta své rostliny ošetřete insekticidem, abyste zabili všechny dospělé, kteří se nedávno vyvinuli z larev.

Obrázek by wolfpix