Ovládání melounových nematod: jak spravovat melouny s nematodami

Významnou hrozbou pro vaše vodní melouny může být jen mikroskopický škrkavka. Ano, mám na mysli hlístice melounu. Vodní melouny postižené hlísticemi žluté, zakrnělé a obecně klesají. Melouny vodní a jiné tykvovité jsou primárně náchylné k háďátkům kořenovým, ale mohou být také poškozeny háďátky bodavými. Jak postupujete při kontrole háďátek melounových? Následující článek obsahuje informace o ošetření háďátkem melounovým.

Příznaky melounů s hlísticemi

Hlístice žijí v půdě a živí se kořeny rostlin, což snižuje jejich schopnost absorbovat vodu a živiny a vede k obecnému poklesu jejich zdraví a produktivity. Krmení nematodů nejen oslabí rostlinu, ale může také předisponovat rostliny k houbovým nebo bakteriálním chorobám nebo přenášet virové choroby.

U vodních melounů s poškozením hlísticemi je patrná chloróza listů a listy mohou být zakrnělé a zvadlé. Kořeny mohou tvořit hálky, kde se hlístice skrývají, krmí a množí se.

Ve velkých náplastech melounu mohou hlístice melounu postihnout pouze část pole a ponechat některé rostliny nepoškozené. V závislosti na typu krmení hlístic mohou být výnosy rozsáhlé, ale liší se v závislosti na druhu. V případě vodních melounů způsobují kořenové hlístice zřídka poškození v oblastech, kde došlo k dlouhému růstu trávy. V půdě, kde hostitelské rostliny hlístic rostly za posledních 3–5 let, tedy výskyt háďátek melounů stoupá.

Ošetření háďátkem melounem

Hlístice jsou notoricky obtížně ovladatelné, tak jak postupujete při kontrole háďátek melounových? Protože jsou mikroskopické, je dobré nechat si otestovat vzorky půdy a kořenové tkáně, aby se zjistilo, zda jsou hlístice příčinou symptomatických rostlin. Testování je třeba provést před výsadbou, protože jakmile se háďátka usadí v náplastě melounu.

Samozřejmě, pokud již došlo k výsadbě a objeví se příznaky, které naznačují hlístice, rychlou zkouškou háďátek s kořenovými uzly je podívat se na kořeny rostliny. Hlístice kořenových uzlů způsobují tvorbu kořenů na kořenech a jsou snadno patrné, pokud jsou viníkem.

Hospodaření v oblastech zamořených háďátky zahrnuje střídání plodin s méně náchylnými plodinami nebo rezistentní odrůdy. Lze také použít ošetření před rostlinami nematocídy. Většina nematicidů je aplikována do půdy a začleněna do horních 3–6 palců (8–15 cm) půdy. Mají omezenou zbytkovou aktivitu a často se používají ve spojení s jinými kulturními nebo chemickými prostředky proti škůdcům.

Oba tyto postupy řízení jsou právě to, management. Pomohou snížit populaci hlístic a zlepšit produkci plodin, ale nezbaví celou oblast hlístic.