Ochrana pouštní zahrady – ochrana rostlin před písečnými bouřkami v poušti

Poškození rostlin může pocházet z různých zdrojů. Mohou to být environmentální, kulturní, mechanické nebo chemické látky. Písečné bouře v poušti způsobily nejzávažnější zmatek na vaší zahradě. Metody ochrany v pouštní zahradě mohou pomoci zabránit poškození, které může suchý vítr, spalující slunce a cistící písek způsobit na něžných listech, kořenech a kmenech rostlin. Naučit se, jak chránit rostliny před pouštními bouřkami, může minimalizovat příznaky expozice bouří a pomoci udržet vaši rostlinu zdravou.

Poškození způsobené písečnými bouřemi v poušti

Pouště nejsou jediným místem, kde mohou být rostliny vystaveny extrémním suchým větrným bouřím, ale kombinace písku a nárazového počasí vydrhne a zanechá celou tkáň suchou. Mezi příznaky, které si všimnete, patří spálení listů, roztrhané listy, sazenice vytrhnuté kořeny, spadnuté listy nebo kaktusové podložky a další fyzické zranění.

Pouštní prachová bouře víří po okolí poškrábanou suchou půdu a písek a zanechává po sobě rostliny, které vypadají jako v mixéru. Velká část poškození bude aktuální, ale účinek sušení může vážně a nepříznivě poškodit tkáně rostliny. Déšť navíc často následuje velkou bouři a náhlá vlhkost změkčí půdu a může svrhnout stromy.

Prachové bouře a zahrady

Ochrana rostlin v suchých oblastech náchylných k větrným a prachovým bouřím začíná správným výběrem rostlin. Vyberte si původní rostliny, které se přizpůsobily běžné pouštní prachové bouři. Mohou snáze odolat takovým podmínkám, protože měli po staletí čas se přizpůsobovat a upravovat, aby se jim v těchto náročných podmínkách dařilo.

Použijte svůj domov nebo jiné hospodářské budovy k úkrytu něžných rostlin a stromů. Sledujte oblast ohledně trendů v expozici větru a naplňte nejvíce zasažené oblasti zahrady otužilými domorodci.

Jak chránit rostliny před pouštní bouří

Vysychající větry způsobují velké škody na rostlinách, které mohou být trvalé, pokud rostlina nedostává vodu přirozeně. Nejlepší je dát rostlinám po bouřce velký nápoj, aby se obnovila vlhkost v půdě a umožnilo se rostlině získat zpět její vlhkost v kořenovém a cévním systému.

Mulčování je účinný způsob, jak zabránit silné ztrátě vlhkosti v půdě. Kamenný mulč pomáhá snižovat poškození kořenové zóny částicemi, ale neumožňuje průnik vody ani mulčovací kůru.

Písečné bouře v poušti jsou často nezpochybňovány velkými stromy a budovami, což umožňuje škodlivému větru protrhnout citlivé druhy, zbavit jakoukoli ornici a vyschnout zemi. Přírodní větrolamy jsou účinnou ochranou pouštní zahrady a zároveň poskytují krásu krajiny a osobní překážky vašemu majetku.

Efektivní výsadba pro prachové bouře a zahrady

Nové rostliny instalujte vždy několik sezón před pouštní bouřkovou sezónou, aby měli šanci se založit a ukotvit.

Pravidelně dodávejte vodu něžným rostlinám, aby měly pramen, aby se zabránilo poškození způsobenému suchem větrem.

Nainstalujte citlivé rostliny do kontejnerů na kolečkách, abyste je mohli přesunout do úkrytu, když hrozí bouře. K podpoře slabších druhů použijte kůl, vázanky a klece.

Zachránit zmrzačenou nebo poškozenou rostlinu není vždy možné, proto vybírejte moudře ve své pouštní krajině. Vyberte rostliny pro jejich robustnost a odolnost ve vaší zóně.

Obrázek by Ianz