Molybden a rostliny – význam molybdenu pro růst rostlin

Molybden je stopový minerál důležitý pro rostliny a zvířata. Vyskytuje se v půdách, které jsou zásadité s vysokou úrovní pH. Kyselé půdy mají nedostatek molybdenu, ale zlepšují se vápněním. Jako stopový prvek je molybden pro růst rostlin středně důležitým katalyzátorem dvou velmi důležitých enzymových aktivit. Rostliny mohou tolerovat velmi vysoké hladiny molybdenu, ale špatně, s malým až žádným prvkem.

Co je molybden?

Molybden je důležitý pro rostliny i zvířata. Při růstu rostlin pomáhá v cyklech dusíku, kyslíku a síry. Půdy jsou zdrojem molybdenu pro rostliny. Molybdenan je forma, kterou mohou rostliny přijmout, aby prvek získaly. Písečné půdy a kyselé půdy obsahují méně dostupného molybdenu pro růst rostlin.

Prvek je zásadní pro funkce dusičnanu a nitrátreduktázy, dvou enzymů důležitých pro fixaci dusíku a redukci dusíku. Ne všechny rostliny potřebují stejné množství molybdenu. Rostliny jako křížové rostliny a luštěniny potřebují vyšší množství minerálu.

Molybden a rostliny

I jako stopový minerál je molybden pro růst rostlin základním prvkem. Při nedostatku dostatečného množství minerálu listy zblednou a nakonec odumírají, květy se nevytvářejí a u některých druhů rostlin dochází ke znetvoření listových čepelí ve stavu zvaném whiptail.

Luštěniny nedokážou získat bakterie nezbytné k fixaci dusíku v kořenových uzlinách. Nekróza buněčné tkáně a špatně fungující cévní systémy také způsobují obecný rozpad zdraví rostlin. Nejčastěji jsou postiženy plodiny jako brokolice, květák, sója, jetel a citrusy.

Použití molybdenu v rostlinách

Rostliny vyžadují minimální množství molybdenu, aby pomohly asimilaci dusíku. Je také důležité vstřebávání draslíku. Použití molybdenu v jiných rostlinách zvyšuje zdraví a růst rostlin.

U luštěnin jsou nedostatky nejvýraznější. Je to proto, že luštěniny spoléhají na symbiotickou bakterii, která fixuje dusík, základní živinu pro růst rostlin, na kořenové uzliny. Luštěniny považují za zásadní fixovat okolní dusík na uzly rostlin. Růst uzlů je zpomalen v půdách s nízkým molybdenem. Pokud je přítomno dostatečné množství, rostliny rostou energičtěji a zvyšuje se obsah bílkovin v luštěninách.

Zvyšování molybdenu v půdě

Vápnění snižuje pH v půdě nebo ji sladí, aby se snížila kyselost. Alkalické půdy mají více dostupného molybdenu než kyselé půdy a je snadnější pro rostliny.

Jedním z nejběžnějších zdrojů molybdenu pro rostliny je aplikace na listy. Protože rostliny potřebují jen velmi málo prvku, je ideální listový úvod. Rostliny mohou minerál rychle absorbovat, ale přebytek nezůstává v půdě.

Existuje také mnoho formulací hnojiv s přidaným molybdenem, které dobře přispějí ke zvýšení dostupnosti prvku ve většině rostlin.

Obrázek by nmcandre