Léčba vadnutí karafiátu fusarium – dozvíte se o karafiátech s fusarium wilt

Karafiáty mají bohatou a smysluplnou historii a jsou jedny z nejstarších pěstovaných květin. Navzdory jejich stáří staré kultivace jsou karafiáty náchylné k mnoha problémům, jako je nemoc fusarium wilt. Následující článek obsahuje informace o vadnutí karafiátu fusarium o identifikaci fusaria karafiátů a léčbě vadnutí fusarium karafiátu.

Příznaky karafiátů s Fusarium Wilt

Fusarium karafiátů je způsobeno patogenem Fusarium oxysporum. Počáteční příznaky karafiátů s vadnutím fusaria jsou pomalé vadnutí výhonků doprovázené změnou barvy listů, které postupně zesvětlují barvu ze světle zelené na světle žlutou. Vadnutí a chloróza jsou obecně patrnější na jedné straně rostliny než na druhé.

Jak nemoc postupuje, stonky se rozštěpí a ve vaskulární tkáni vykazují charakteristické hnědé pruhy nebo změnu barvy. Nakonec kořen a stonky hnijí a rostlina zemře.

Jak choroba postupuje, vytvářejí se malé spóry (mikrokonidie), které se rostlinou přenášejí do cévního systému. To zase narušuje absorpci vody a živin. Když rostlina zemře, houba praskne skrz rostlinu a vytvoří struktury zvané sporodochie, které se šíří vzduchem a infikují půdu a rostliny v okolí.

Léčba zvlnění karafiátu Fusarium

Rozvoj vadnutí karafiátů fusaria je podporován prodlouženým obdobím vysokých teplot. Může se šířit infikovanými ranami půdou, vodou, větrem a kontaminovaným oděvem, vybavením a nástroji. Správná sanitace je nejlepší kontrolní metoda.

Sterilizujte nástroje a půdu a při manipulaci s rostlinami používejte čisté rukavice. Okamžitě odstraňte všechny nemocné rostliny.

Zdá se, že používání půd na zalévání, které obsahují rašelinu nebo kokosové vlákno, zvyšuje výskyt nemoci, proto je nepoužívejte. Místo toho použijte půdu, která byla pozměněna kompostem nebo hnojem, což zřejmě zpomaluje vývoj nemoci vadnutí karafiátu fusarium. V ideálním případě vyberte sterilní zalévací médium bez půdy.

Ve skleníku pomáhá kontrola houbových komárů zabránit šíření nemoci. Ve skleníku také řádně sterilizujte hrnkové lavičky.

Pokud v minulosti byla nemoc problémem, během nejteplejší části léta soláriujte půdu po dobu 4–6 týdnů. To pomůže snížit nejen výskyt vadnutí karafiátů fusariem, ale také dalších patogenů a plevelů přenášených půdou.