Kypření zhutněné půdy: jak zlepšit zhutnění půdy

Když je vaše půda zhutněná, vaše rostliny nemohou dobře růst. Je to něco, čeho mnoho zahradníků prostě neví. Vědět, jak dochází ke zhutňování půdy, a poté podniknout kroky ke zlepšení zhutněné půdy, pomůže vaší zahradě vzkvétat.

Proč je zhutnění půdy špatné

Co by bylo snazší projít, hromadu cihel nebo hromadu polštářů? Pro rostlinu je zhutněná půda jako hromada cihel. Kořeny musí tvrději pracovat, aby vyrostly do půdy, což znamená, že bude méně kořenů, což znamená, že rostlina zabírá méně živin a vody. To vše se promítá do špatného růstu rostlin.

Kromě toho, když je půda příliš kompaktní, může to ztěžovat prosakování vody zemí. Když voda nedokáže řádně prosát zemi, kořeny rostlin se mohou doslova udusit. Kořeny rostlin potřebují vzduch stejně jako lidé a zvířata.

Jak dochází k zhutnění půdy

Na základní úrovni dochází ke zhutnění půdy, když něco zhroutí vzduchové kapsy mezi složkami v půdě. Běžným důvodem zhutňování půdy je tlak způsobený pěším provozem nebo těžkými stroji, jako jsou automobily. Je běžné vidět zhutnění půdy v zemi, po které se často chodí, v blízkosti chodníků nebo v blízkosti silnic.

Zhutněná půda se také stane, když je půda zpracována za méně než ideálních podmínek. Je-li půda příliš vlhká, můžete se zhroutit. Pokud půda nemá dostatek organického materiálu, aby ji našuchorila, mohou se její části usadit společně. I zpracování půdy, když je příliš suchá, může narušit její přirozenou strukturu a zhroutit ji. Příliš časté zpracování půdy může také způsobit zhutnění půdy.

Některé půdy jsou jednoduše náchylné k zhutnění. Půda, která je jílovitá, se zhutňuje snadněji než jiné půdy.

Zlepšení zhutněné půdy

Nejlepším způsobem, jak zlepšit zhutnění půdy, je zajistit, aby k tomu vůbec nedošlo. Vyvarujte se obdělávání půdy, když je příliš vlhká nebo příliš suchá. Také neobdělávejte půdu více než jednou ročně a pokud můžete, vyhněte se jejímu obdělávání vůbec. Udržujte provoz chodců a vozidel na minimu.

Uvolňování zhutněné půdy lze provést mnoha způsoby. Na větší plochy, jako jsou trávníky, můžete použít provzdušňovač. Tyto stroje buď odstraní ucpávky zeminy ze země, nebo zeminu propíchnou a dají půdě prostor k dekompresi.

Na menších plochách můžete pracovat v organických materiálech, jako je kompost, rašelina a další organické materiály. Sádra je další pozměňovací návrh, který lze použít k uvolnění zhutněné půdy.

Žížaly jsou dalším způsobem, jak zlepšit zhutnění půdy. Na zahradní záhony, které mají problémy se zhutňováním půdy, lze přidávat žížaly a doslova se projdou zhutněnou půdou a zanechají po sobě nory a trus, který pomáhá provzdušňovat a hnojit půdu.

Zlepšení zhutněné půdy může změnit vaši zahradu nebo trávník. Kroky ke zlepšení zhutňování půdy stojí za mimořádné úsilí.

Obrázek by Dále