Kontrola hniloby kořenů avokáda – správa hniloby kořenů v avokádových stromech

Pokud máte to štěstí, že žijete v tropické nebo subtropické oblasti, v zóně 8 nebo vyšší, pak už možná pěstujete své vlastní avokádové stromy. Jakmile je avokádo spojeno pouze s guacamolem, je dnes zuřivostí, s vysokým obsahem výživy a všestranností v mnoha receptech.

Pěstování vlastních avokádových stromů vám může poskytnout zdánlivě nekonečnou zásobu těchto lahodných plodů. Žádná rostlina však není bez problémů. Pokud jste očekávali avokádový strom nabitý ovocem, ale místo toho máte nemocný strom, který málokdy nese plody avokáda, může být tento článek pro vás.

O kořenové hnilobě Phytophthora

Hniloba kořenů Phytophthora je houbové onemocnění způsobené patogenem Phytophthora cinnamomi. Toto plísňové onemocnění postihuje avokádové stromy a tisíce dalších rostlin. Může to být obzvláště zničující choroba u avokáda a odhaduje se, že každý rok způsobí ztrátu úrody v Kalifornii asi 50 milionů dolarů.

Hniloba kořenů avokáda může ovlivnit stromy všech velikostí a stáří. Ovlivňuje většinou kořeny avokádových kořenů, které způsobují, že jsou černé, křehké a neschopné přijímat cenné živiny a vodu udržující život. Protože tyto kořeny leží pod povrchem půdy, může toto onemocnění vážně infikovat rostlinu, přičemž zůstává většinou bez povšimnutí.

První viditelné příznaky hniloby kořenů u avokádových stromů jsou světle zelené až žluté podměrečné listy infikovaných rostlin. Listy mohou mít také hnědé, nekrotické špičky nebo okraje. Jak nemoc postupuje, listy budou vadnout a klesat a vystavovat ovoce slunečnímu slunci. Horní větve infikovaných avokádových stromů také zemřou.

Produkce ovoce také klesá u infikovaných stromů. Nejprve mohou přinést malé nebo řídké ovoce, ale produkce ovoce se nakonec úplně zastaví. Toto onemocnění obvykle vede ke smrti infikovaných stromů.

Ošetření avokáda kořenovou hnilobou

Nadměrná vlhkost půdy a špatná drenáž jsou faktory, které přispívají k hnilobě kořenů phytophthora. Nejčastěji se vyskytuje na místech, která se pravidelně dláždí nebo louží kvůli špatnému odtoku, nízkému stupni nebo nesprávnému zavlažování. Houbové spory se mohou šířit větrem, ale nejčastěji jsou stromy roubovány při odtoku vody nebo infikovaném potomstvu nebo podnoži. Nemoc se může šířit také špinavým zahradním nářadím. Při šíření nemocí je vždy nezbytná správná sanitace zahradního vybavení a zahradního odpadu.

Prevence je nejdůležitějším krokem při kontrole hniloby kořenů avokáda. Před výsadbou avokádového stromu se ujistěte, že je na místě s dobrým odvodněním a bez odtoku z jiných potenciálně infikovaných avokádových stromů. Oddechování místa nebo přidání zahradní sádry a organických látek může být vynikajícím způsobem, jak zajistit správné odvodnění.

Doporučuje se také výsadba avokádových stromů z certifikovaných zásob. Několik kultivarů avokáda, které prokázaly odolnost proti hnilobě kořenů phytophthora, jsou Dusa, Latas, Uzi a Zentmyer.

Zatímco fungicidy neléčí kořenovou hnilobu v avokádu, mohou pomoci při zvládání nemoci. Výzkum ukázal, že fungicidy obsahující fosforečnan draselný mohou pomoci stromům avokáda zvýšit odolnost vůči hnilobě kořenů avokáda. Fungicidy by se k léčbě tohoto stavu měly používat v kombinaci se správnými půdními podmínkami, zavlažováním a hnojením.

Hnojiva, která obsahují amonný dusík a uhličitan vápenatý, dusičnan vápenatý nebo síran vápenatý, mohou pomoci avokádovým stromům přežít hnilobu kořenů phytophthora.