Kontrola divoké cibule: jak se zbavit divoké cibule

Cibuli divokou (Allium canadense) najdete v mnoha zahradách a na trávnících a kdekoli je najdete, určitě najdete frustrovaného zahradníka poblíž. Tyto obtížně ovladatelné plevele jsou zhoubou mnoha zahrad, ale s odhodláním a trochou tvrdé práce se můžete divoké cibule zbavit jednou provždy.

Identifikace rostlin divoké cibule

Divoká cibulová plevele rostou ve shlucích a obvykle se vyskytují na záhonech nebo v obtížně kositelných oblastech, i když mohou růst také na trávníku. Divokou cibuli lze poznat podle tenkých, voskovitých listů připomínajících kopí. Divoká cibule je často zaměňována s jejím blízkým bratrancem, divokým česnekem. Divoká cibule má ploché listy, zatímco divoký česnek má kulaté listy.

Z bílých cibulí roste divoká cibule. Budou se šířit vytvářením žárovek na žárovkách, vytvářením větších shluků, nebo semenem, šířením rostlin divoké cibule do dalších částí zahrady.

Divoká cibule je jedlá, ale pouze pokud nebyla ošetřena chemickým herbicidem.

Metody, jak se zbavit divoké cibule

Rostliny divoké cibule je obtížné kontrolovat ze dvou důvodů.

  • Zaprvé proto, že rostou z cibulí a žárovek, které se od sebe snadno rozpadají, takže je obtížné odstranit celý shluk, aniž by za sebou zanechaly nějaké kořeny.
  • Zadruhé, tenké voskovité listy ztěžují herbicidům přilnutí k listům, a i když je tomu tak, vosk ztěžuje herbicidu průnik do divoké rostliny cibule.

Pokud někdy existovala rostlina, která přežila metody odstraňování plevele, pak je to divoká cibule.

Z těchto důvodů je třeba kontrolu divoké cibule provádět kombinací metod. Nejlepší je podniknout kroky, jak se zbavit divoké cibule na jaře, než budou mít rostliny šanci jít na semeno, nebo na podzim, což oslabí všechny přežívající divoké rostliny cibule, což jim znesnadní přežít zima.

Zabíjení divoké cibule začíná odstraněním co největšího množství shluku divoké cibule. Nepokoušejte se vytáhnout shluk divoké cibule ze země. Malé žárovky jsou navrženy tak, aby se po vytažení oddělily od mateřské rostliny, což zanechá v zemi další cibulky, které se rychle znovu rozrostou. Místo toho vykopejte shluk ze země pomocí rýče nebo stěrky. Vyhoďte celý shluk. Nepokoušejte se setřít přebytečné nečistoty zpět do otvoru a nekompostovat. Pokud tak učiníte, rozšíří se to pouze cibule divoké cibule zpět do vaší zahrady.

Dalším krokem k zabíjení divoké cibule je ošetření oblasti buď neselektivním herbicidem (jako poslední možnost), nebo vroucí vodou. Jak vroucí voda, tak neselektivní herbicid zabijí každou rostlinu, které se dotkne, takže na to pamatujte, pokud jde o okolní rostliny.

Po odstranění rostlin divoké cibule pečlivě sledujte oblast a postup opakujte, pokud začne růst nová divoká cibule. Díky odolným odtrhovacím žárovkám můžete očekávat, že alespoň jednou dorostou.

Pokud nejste schopni ošetřit tuto oblast nebo udržujete rostliny divoké cibule jako jedlé, udržujte je upravené (vyšší pro pěstování jako jedlé a blízko země, pokud nejste schopni ošetřit, jak je popsáno). Tím zabráníte šíření divoké cibule do dalších částí vašeho dvora semeny.

Obrázek by Cameron Jay Erens