Kontrola Colletotrichum v lilku: léčba hniloby lilku colletotrichum

Anthracnose je velmi časté onemocnění rostlin, ovoce a občas okrasných rostlin. Je to způsobeno houbou známou jako Colletotrichum. Hniloba plodů baklažánu colletotrichum nejprve ovlivňuje pokožku a může postupovat do vnitřku ovoce. Určité počasí a kulturní podmínky mohou podpořit jeho vznik. Je to velmi nakažlivé, ale dobrou zprávou je, že mu lze v některých případech zabránit a kontrolovat ho, pokud bude konfrontován dostatečně včas.

Příznaky hniloby lilku Colletotrichum

Hniloba lilku Colletotrichum nastává, když jsou listy mokré po dlouhou dobu, obvykle kolem 12 hodin. Příčinným činitelem je houba, která je nejaktivnější v teplém a vlhkém období, a to buď z dešťových srážek na jaře nebo v létě, nebo zalévání vodou. Několik hub Colletotrichum způsobuje antraknózu u různých rostlin. Naučte se příznaky antraknózy z lilku a co můžete udělat, abyste tomuto onemocnění zabránili.

Prvním důkazem tohoto onemocnění u lilku jsou malé léze na kůži plodu. Ty jsou obvykle menší než guma na tužky a kruhové až hranaté. Tkáň je propadlá kolem léze a vnitřek je opálený masitým bahnem, což je spór houby.

Když jsou plody extrémně nemocné, spadnou ze stonku. Ovoce se stává suchým a černým, pokud se bakterie měkké hniloby nedostanou dovnitř, kde budou kašovité a rozpadnou se. Celé ovoce je nepoživatelné a spory se rychle šíří po dešti nebo dokonce větru.

Houba, která způsobuje hnilobu plodů lilku colletotrichum, přezimuje ve zbytcích rostlinných zbytků. Začíná růst, když jsou teploty mezi 55 až 95 ° C 13 až 35 stupňů Fahrenheita. Houbové spory potřebují k růstu vlhkost. To je důvod, proč je tato choroba nejvíce rozšířená v polích, kde dochází k zalévání nad hlavou nebo je teplo, déšť přetrvává. Rostliny, které si dlouhodobě udržují vlhkost na plodech a listech, podporují růst.

Colletotrichum Control

Infikované rostliny šíří nemoc. Lilek antraknóza může také přežít v semenách, proto je důležité vybrat semeno bez chorob a neukládat semeno z infikovaného ovoce. Příznaky nemoci se mohou objevit u mladých plodů, ale jsou častější u zralého lilku.

Kromě pečlivého výběru osiva je také důležité odstranění zbytků rostlin z předchozí sezóny. Střídání plodin může být také užitečné, ale dávejte si pozor na výsadbu jakýchkoli jiných rostlin z čeledi nočních, kde kdysi rostly infikované lilky.

Aplikace fungicidů na začátku sezóny může pomoci zabránit mnoha ohniskům. Někteří pěstitelé také doporučují posklizňový fungicid nebo koupel s horkou vodou.

Sklízejte plody dříve, než jsou přezrálé, abyste zabránili šíření nemoci, a ihned odstraňte všechny, které vykazují známky infekce. Dobrá hygiena a získávání osiva jsou nejlepší metody kontroly colletotrichum.