Kontrola bakteriální měkké hniloby cibule: ošetření cibule bakteriální měkkou hnilobou

Cibule s bakteriální měkkou hnilobou je drobný hnědý nepořádek a ne něco, co chcete jíst. Tuto infekci lze zvládnout a dokonce se jí zcela vyhnout dobrou péčí a kulturními postupy, ale jakmile uvidíte její známky, léčba není účinná.

Co je cibule Soft Rot?

Měkká hniloba v cibuli je běžné onemocnění způsobené několika druhy bakterií. Nejčastěji ovlivňuje cibuli během skladování, ale ke kontaminaci nebo poškození, které vede ke kontaminaci, často dochází během sklizně nebo kolem ní. Nemoc může způsobit velké zničení a výrazně snížit výnosy.

Bakteriální infekce měkké hniloby zasáhnou již zralou cibuli. Známky měkké hniloby cibule začínají měkkostí na hrdle žárovky. Jak se infekce vplíží, cibule bude vypadat nasáklá vodou. Poté bude jedna nebo více šupin v baňce měkká a hnědá. Pokud stisknete infikovanou žárovku, bude vydávat vodnatou páchnoucí látku.

Jak se šíří cibulová bakteriální měkká hniloba

Cibule jsou infikovány bakteriemi měkké hniloby prostřednictvím půdy, vody a infikovaných rostlinných zbytků. Infekce se do žárovek dostává prostřednictvím zranění a poškození. Infekce se s největší pravděpodobností projeví během teplých a vlhkých podmínek.

Jakékoli poškození listů nebo cibulí může způsobit proniknutí infekce, včetně poškození krupobitím a deštěm, poškození sluncem, zamrznutí, modřin a řezání vrcholů cibulí během sklizně. Poškození, když je baňka stále v zemi a poté, co byla sklizena, může vést k infekci.

Škůdce zvaný cibulovitý červ může také šířit nemoc mezi rostlinami.

Správa měkké hniloby v cibuli

Jakmile se choroba projeví, neexistuje žádná léčba, která by zachránila žárovku, i když má tendenci infikovat jen jednu nebo dvě váhy. Infekci můžete zabránit několika způsoby:

  • Vyvarujte se zalévání rostlin cibule, zvláště když je horká.
  • Ujistěte se, že vaše cibule je zaseta do půdy, která dobře odvádí vodu, a že jí poskytnete prostor pro proudění vzduchu a vysychání mezi zaléváním.
  • Během vývoje cibule zabraňte poškození celé rostliny.
  • Se sklizenými cibulkami zacházejte opatrně, abyste předešli pohmožděninám a jiným druhům poškození, které mohou během skladování vést k infekci.
  • Před sklizní se ujistěte, že je cibule plně zralá; čím jsou vrcholy sušší, tím je žárovka chráněna před infekcí.
  • Pokud se vaše cibule poškodí, jako po velké bouři, můžete poškozené oblasti postříkat sprejem na bázi mědi, který chrání před infekcí.