Jsou systémové pesticidy bezpečné – jak používat systémové insekticidy v zahradě

Pokud jste někdy slyšeli výraz „systémový pesticid“, možná jste se divili, co to znamená. To je vlastně důležitá věc, kterou musíte vědět, abyste zabránili náhodným rizikům v zahradě. Je také důležité vědět, jak používat systémový insekticid, pokud je takové použití oprávněné.

Co je systémový pesticid?

Systémový pesticid je jakýkoli pesticid, který se vstřebává do rostliny a distribuuje se v jejích tkáních a dosahuje ke stonku, listím, kořenům a všem plodům nebo květům rostliny. Systémové pesticidy jsou rozpustné ve vodě, takže se snadno pohybují v celé rostlině, protože absorbuje vodu a transportuje ji do tkání.

Tyto chemikálie se obvykle aplikují do půdy a absorbují se kořeny rostlin; méně často se aplikují na listy nebo se injektují do kmenů stromů.

Systémové insekticidy jsou konkrétně ty, které se zaměřují na hmyz. Mezi nejčastěji používané systémové insekticidy patří neonikotinoidy. Jedná se o skupinu insekticidů, které interferují s nervovým systémem hmyzu.

Používají se také systémové herbicidy (prostředky ničící plevel), fungicidy (zaměřené na houby) a nematicidy (prostředky ničící hlístice).

Jsou systémové pesticidy bezpečné?

Systémové insekticidy nelze z rostliny smýt poté, co jsou absorbovány, protože jsou uvnitř tkání rostliny, včetně částí, které jíme jako ovoce nebo zeleninu. Protože systémové pesticidy jsou rozpustné ve vodě, mohou být snadno odplaveny z místa aplikace, pokud prší, než je rostliny absorbují. Pak mohou utéct do sousedního vodního útvaru nebo přírodní oblasti.

Jedna skupina systémových insekticidů, neonikotinoidy, je podezřelá z otravy včel a jiného prospěšného hmyzu: tyto chemikálie vstupují do pylu, který včely shromažďují, a lze je nalézt také v nektaru. Je velmi důležité, aby aplikátoři pochopili, jak správně používat systémový insekticid, a přijímat opatření na ochranu opylovačů a jiných necílových druhů.

V některých případech je systémový pesticid pro životní prostředí bezpečnější než nesystémový pesticid. Například systémové insekticidy používané k hubení škůdců stromů, včetně vrtáku smaragdového popela, se injektují do kmene nebo se aplikují na půdu pro absorpci kořeny stromu. Méně chemikálie končí unášením na jiné rostliny nebo kontaktováním necílového hmyzu, než kdyby byly nastříkány nesystémové chemikálie.

Systémové chemikálie jsou také účinnější při cílení na určité škůdce, což může umožňovat méně časté aplikace nebo menší objemy, než jaké by byly vyžadovány u nesystémových pesticidů.

Nechemické metody hubení škůdců jsou však obvykle nejbezpečnější. Patří mezi ně strategie integrované ochrany rostlin (IPM) a mnoho strategií vyvinutých pro ekologické zemědělství a zahradnictví. Nechemické strategie jsou lepší volbou pro ochranu opylovačů a jiného užitečného hmyzu.

Systémové insekticidy v zahradách

Nejběžnější insekticidy používané v domácích zahradách jsou nesystémové. Většina systémů je schválena pro použití pouze v komerčním zemědělství nebo zahradnictví, zatímco některé je třeba aplikovat profesionálně vyškolenými aplikátory pesticidů. V poslední době se systémové insekticidní přípravky začaly v některých lokalitách prodávat domácím zahradníkům.

Při používání systémových pesticidů v domácí zahradě, zejména na zelenině a ovoci, je nutná zvláštní péče, a pokud je to možné, je nejlepší zvolit jinou strategii kontroly škůdců. Pokud některý z těchto produktů používáte, nezapomeňte jej použít pouze na zařízeních, pro která je schválen. Při použití systémových insekticidů je bezpodmínečně nutné dodržovat pokyny na štítku týkající se toho, kdy a jak se aplikovat.

Obrázek by SBSArtDept