Invazivní okrasné trávy – dozvíte se o správě okrasných trav

Okrasné trávy jsou oblíbenou skupinou rostlin mnoha. Jejich zvuk ve větru, rozmanitost tvarů, barev a opeřených květinových hlav jsou všechny příležitosti pro senzaci v krajině. Většina z nich jsou trvalky, což z nich dělá trvalé a nádherné doplňky do zahrady. V určitých podnebích se však mohou vyskytovat některé invazivní okrasné trávy. V takových případech musí být kontrola okrasné trávy rychlá a rozhodná.

O invazivních okrasných trávách

Okrasná péče o trávu je u mnoha druhů těchto elegantních vlnových rostlin nezbytná. Část toho, co je činí tak atraktivními, je jejich opeřené, peříčkové květenství, ale právě to jim dělá takový problém. Semena jsou větrná a budou mít za následek řadu dětských rostlin. Pokud to není metoda šíření, mnoho trav se šíří z oddenků a může se stát obtěžováním.

Jaro je doba, kdy se začne vracet jakákoli tráva, která nebyla vždyzelená. Je to také doba, kdy se potomci začínají objevovat a mohou existovat zástupy. Je zajímavé, že to, co je problémem v jednom regionu, nemusí být v jiné části země.

Zdá se, že tajemství spočívá v určení nativní oblasti trávy, způsobu šíření a podobnosti vaší zóny s touto nativní oblastí. Čím blíže se vaše zóna podobá vodě, světlu a teplotě rodné země trávy, tím je pravděpodobnější, že se tráva rozšíří a stane se problémem.

Správa okrasné trávy

V některých regionech je zabíjení okrasných travních klíčků na jaře jen částí užívání těchto nádherných rostlin. Můžete minimalizovat vyskakovací děti odstraněním květenství na podzim, než budou zralé a začnete vysílat semeno. Bohužel si nemůžete užívat sezónního zájmu, který tyto zimy propůjčují.

Rostliny, které se šíří oddenky, lze snadno spravovat výkopem. Buď vytvořte bariéru kolem rostliny, aby se oddenky v létě nešířily, nebo se neřezaly kolem kořenové zóny rostliny, takže oddenky jsou uzavřené a nevytvářejí odnože.

Pokud kontrola přirozené okrasné trávy nefunguje nebo se rostlině mohlo vymknout z rukou, je třeba zvážit chemické metody. Ve většině případů jsou účinnou chemickou kontrolou glyfosát nebo hexazinon.

Před vysazením potenciálně invazivního druhu je důležité se poradit s místní pobočkou. Nové rostliny by měly být každoročně kontrolovány na přítomnost semenných hlav a nových jedinců. Ruční odplevelení je dostatečné, pokud jste ostražití ohledně trávy. Ukázalo se, že mechanické zpracování půdy a dokonce i pastva jsou účinnými metodami řízení potenciálně invazivních druhů.

Obrázek by Tatiana Alex