Informace o reflektometrii v časové doméně: jak používat nástroje pro reflektometrii v časové doméně

Jednou z klíčových složek pěstování zdravých a hojných plodin je správné hospodaření a měření obsahu půdní vlhkosti na polích. Pomocí nástrojů reflektometrie v časové oblasti mohou zemědělci přesně měřit obsah vody v půdě. Toto měření je obzvláště důležité po celou sezónu pro úspěšné zavlažování plodin a také pro zajištění optimálních podmínek pro pěstování polí.

Co je reflektometrie časové domény?

Reflektometrie v časové oblasti neboli TDR využívá k měření množství vody v půdě elektromagnetickou frekvenci. Nejčastěji používají měřiče TDR velkoplošní nebo komerční pěstitelé. Měřič se skládá ze dvou dlouhých kovových sond, které se vkládají přímo do půdy.

Jakmile se dostane do půdy, napěťový pulz putuje dolů po prutech a vrací se k senzoru, který analyzuje data. Doba potřebná k návratu pulsu k senzoru poskytuje cenné informace ve vztahu k obsahu půdní vlhkosti.

Množství vlhkosti přítomné v půdě ovlivňuje rychlost, kterou napěťový pulz prochází tyčemi a vrací se. Tento výpočet nebo míra odporu se nazývá permitivita. Suché půdy budou mít nižší permitivitu, zatímco u půd obsahujících více vlhkosti bude mnohem vyšší.

Používání nástrojů reflektometrie časové domény

Chcete-li odečíst, vložte kovové tyče do půdy. Pamatujte, že zařízení bude měřit obsah vlhkosti v hloubce půdy specifické pro délku tyčí. Zajistěte, aby tyče byly v dobrém kontaktu s půdou, protože vzduchové mezery mohou způsobit chyby.