Informace o landrace v rostlinách: čím jsou rostliny landrace speciální

Landrace zní trochu jako něco z románu o Harrym Potterovi, ale není to stvoření fantazie. Co tedy znamená landrace? Landrace v rostlinách označuje tradiční odrůdu, která se postupem času přizpůsobila. Tyto odrůdy rostlin nejsou geneticky šlechtěny, ale místo toho se u nich přirozeně vyvinuly různé vlastnosti. Nejsou klonováni, hybridy, kultivary ani chováni žádným lidským zásahem.

Co znamená Landrace?

Krajiny plodin jsou nejvíce sladěny s dědictvími, protože se přirozeně vyskytují. Pocházejí z určité oblasti a své vlastnosti vyvinuli v reakci na rostoucí podmínky této oblasti. Druhy rostlin Landrace jsou relativně vzácné, protože mnohé z nich byly nahrazeny šlechtěnými plodinami a vymřely v důsledku měnícího se klimatu a lidských zásahů.

Odrůdy rostlin nejsou jedinými druhy, které v této kategorii existují. Existují také plemena landrace zvířat. Odrody rostlin Landrace se vyznačují původem, genetickou rozmanitostí, adaptací a nedostatkem lidské manipulace.

Jedním z klasických případů je situace, kdy zemědělec zachrání osivo z příznivé plodiny, která má určité vlastnosti. Toto semeno se mutovalo, aby dosáhlo vlastností, které byly příznivé pro jeho rostoucí prostředí. Stejná rostlina v jiném regionu nemusí tyto vlastnosti rozvíjet. To je důvod, proč jsou landraces specifické pro danou lokalitu a kulturu. Vyvinuli se tak, aby odolávali klimatu, škůdcům, chorobám a kulturním zvyklostem dané lokality.

Zachování Landrace v rostlinách

Podobně jako u odrůd dědictví musí být zachovány krajové textury. Udržování těchto kmenů zvyšuje biodiverzitu a genetické variace, což je pro zdravé životní prostředí zásadní. Krajiny rostlin jsou často konzervovány nepřetržitým pěstováním, ale moderněji jsou uchovávány v semenných trezorech nebo genových bankách.

Někdy je semeno uchováno, ale jindy je to genetický materiál z rostliny uchovávaný při velmi nízké teplotě. Mnoho národních programů dědictví se zaměřuje na identifikaci a zachování druhů rostlin suchozemských rostlin.

Jednotlivé místní organizace chrání krajinné oblasti specifické pro daný region, ale celosvětově k tomu přispívá několik organizací. Svalbard Global Seed Vault je důležitým hráčem v ochraně půdy. Mezinárodní smlouva o genetických zdrojích rostlin pro výživu a zemědělství se zaměřuje na sdílení výhod z různých krajin a udržitelného zemědělství, aby byla zajištěna bezpečnost potravin. Organizace OSN pro výživu a zemědělství sestavila Globální akční plán pro genetiku rostlin.

Zachování druhů suchozemských druhů zvyšuje biologickou rozmanitost a může pomoci budoucím zemědělcům zajistit dostatečné zásoby potravin.

Obrázek by LouisDiBacco