Informace o křížovém opylování kukuřice – účinky křížového opylování v kukuřici

Pole mávajících stonků kukuřice jsou klasickým pohledem v mnoha oblastech Spojených států. Impozantní výška a naprostý objem rostlin je symbolem amerického zemědělství a tržní plodinou obrovského ekonomického významu. Aby se tato tržní plodina udržela co nejlépe, je zásadní zabránit křížovému opylování v kukuřici. Pokračujte v čtení a dozvíte se více.

Může kukuřičný kříž opylovat?

Kukuřice opyluje pomocí větru, který zachytává jemný prach a víří ho kolem pole. Některá kukuřice se sama opyluje, ale většina se opírá o ostatní rostliny, které s ní stojí.

Může kukuřice opylovat? Většina odrůd se snadno opyluje, ale výsledné rostliny nejsou stejné odrůdy jako mateřské rostliny a může jít dokonce o úplně jiný kmen. Hybridní kmeny se časem ředí křížovým opylováním, což vede k rostlinám, které nenesou pečlivě kultivované vlastnosti. Další generace se mohou dokonce vrátit k nesení problémů, kterým byly původní rostliny vyšlechtěny, aby se jim zabránilo.

Informace o opylování kukuřičného kříže

Co se tedy děje s křížovým opylováním kukuřice? Namísto opylování hmyzu, jako jsou můry, včely a motýli, a výměnou pylu mezi rostlinami při své činnosti, potřebuje kukuřice vítr. Tato náhodná, náhodná metoda opylení umožňuje opylovat obrovskou oblast stejným kmenem pylu.

Jak poryv větru roznáší střapce rostlin kukuřice, zachycuje zralý pyl a zametá jej přes ostatní kukuřičné květy. Nebezpečí přichází, když poblíž poblíž roste další kmen kukuřice. Účinky křížového opylování mohou přinést rostliny nové generace, které mají nepříznivé vlastnosti.

Bylo provedeno mnoho výzkumů zaměřených na zlepšení hybridů rostliny ve snaze zvýšit výnos, snížit problémy s škůdci a chorobami a vytvořit energičtější odrůdu kukuřice. Křížové opylování kukuřice může snížit tyto zisky v biologickém inženýrství, které vyvinula věda. Prevence křížového opylování v kukuřici je důležitá pro zachování kmene kukuřice, která byla vysazena.

Prevence křížového opylování kukuřice

Zemědělci s vysokou produkcí výnosu jsou vyzbrojeni informacemi o křížovém opylování kukuřice, které jim pomáhají předcházet ztrátě původní úrody. Účinky křížového opylování mohou snížit charakteristiky, ale mohou zahrnovat i jev zvaný hybridní ráznost. To je případ, kdy příští generace nebo dvě z křížového opylování vedou k vylepšeným rostlinám. Obvykle tomu tak není, takže prevence křížového opylování kukuřice je důležitá pro zachování rozmanitosti plodin, které si pěstitel vybral pro své kvality.

Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je udržovat ostatní kmeny z blízkých polí. Vysazujte pouze jednu odrůdu kukuřice, abyste zabránili tomu, aby se otevřené opylování stalo křížovým opylováním a přesunem do jiných odrůd kukuřice. Zachování požadovaných vlastností může pocházet pouze z nenatřených plodin, které dostávají pyl pouze ze svého kmene. Pyl může za pár minut urazit míli za pouhých 15 mph, ale počet granulí je značně snížen. Vědci se rozhodli, že k zabránění většiny křížového opylování je dostačující stopa 150 stop mezi různými odrůdami kukuřice.

Obrázek by Glenn