Informace o kompostování příkopu – jak si doma vyrobit kompostovací jámu

Kompostování přeměňuje organický materiál, jako je zahradní odpad a kuchyňské zbytky, na materiál bohatý na živiny, který zlepšuje půdu a hnojí rostliny. I když můžete použít drahý, technologicky vyspělý kompostovací systém, jednoduchá jímka nebo výkop je vysoce efektivní.

Co je to příkopové kompostování?

Kompostování příkopu není nic nového. Poutníci se ve skutečnosti naučili, jak tuto teorii uvést do praxe velmi praktickým způsobem, když je domorodí Američané naučili zakopávat rybí hlavy a zbytky do půdy před zasetím kukuřice. Dodnes mohou být metody kompostování výkopů o něco propracovanější, ale základní myšlenka zůstává nezměněna.

Vytvoření jámy na kompost doma není jen výhodou pro zahradu; také snižuje množství materiálu, který obvykle putuje na skládky v městských skládkách, čímž se snižují náklady spojené se sběrem, manipulací a přepravou odpadu.

Jak kompostovat v jámě nebo příkopu

Vytvoření jámy na kompost doma vyžaduje zakopání kuchyňského nebo měkkého odpadu, jako jsou nasekané listy nebo posečené trávy, do jednoduché jámy nebo výkopu. Po několika týdnech žížaly a mikroorganismy v půdě přeměňují organickou hmotu na použitelný kompost.

Někteří zahradníci používají organizovaný systém kompostování příkopu, ve kterém se příkop a oblast výsadby obměňují každý druhý rok, což poskytuje celý rok rozpadu materiálu. Jiní implementují ještě více zapojený třídílný systém, který zahrnuje příkop, stezku pro pěší a plochu pro výsadbu s mulčováním z kůry rozloženým na cestě, aby se zabránilo blátu. Tříletý cyklus umožňuje ještě více času na rozklad organické hmoty.

I když jsou organizované systémy účinné, můžete jednoduše použít lopatu nebo bagr na vykopání díry k vykopání díry s hloubkou nejméně 8 až 12 cm. Umístěte jámy strategicky podle vašeho zahradního plánu nebo vytvořte malé kapsy kompostu v náhodných oblastech vašeho dvora nebo zahrady. Naplňte otvor asi do poloviny kuchyňskými zbytky a odpadem ze dvora.

Chcete-li urychlit proces rozkladu, před naplněním díry půdou posypte hrstku krevní moučky, poté hluboce zalijte. Počkejte alespoň šest týdnů, než se zbytky rozloží, a poté přímo nad kompost vysaďte okrasnou rostlinu nebo zeleninu, například rajče. U velkého výkopu kompost rovnoměrně zasypte do půdy nebo jej zahrabejte lopatou nebo vidlemi.

Další informace o kompostování příkopu

Hledání na internetu vytváří velké množství informací o metodách kompostování výkopů. Vaše místní univerzitní rozšiřovací služba může také poskytnout informace o vytváření kompostovací jámy doma.

Obrázek by Sekretariát SuSanA