Fumigace půdy: jak fumigovat půdu v ​​zahradě

Co je to fumigace půdy? Jedná se o proces zavádění pesticidů známých jako fumiganty půdy do půdy. Tyto pesticidy tvoří plyn, který má zacházet se škůdci v půdě, ale mohou také zranit lidi, kteří je aplikují, a další v okolí. Fumigace půdy má výhody, ale také značné nevýhody. Měli byste fumigovat půdu? Další informace o fumigaci půdy a tipy, jak fumigovat půdu, najdete dále.

Co je to půdní fumigace?

Fumigace půdy znamená aplikaci speciálního typu pesticidu, který se promění v plyn. Plyn prochází půdou a reguluje škůdce, kteří tam žijí, včetně hlístic, hub, bakterií, hmyzu a plevele.

Měli byste fumigovat půdu?

Pesticidy, které používáte při fumigaci půdy, se po aplikaci promění na plyn. Plyny procházejí do vzduchu nad oblastí, kde byly aplikovány. Mohou být také tlačeny větrem do dalších blízkých oblastí. Když plyny přijdou do kontaktu s lidmi, jako jsou pracovníci v zemědělství, mohou mít vážné negativní účinky na zdraví, některé dočasné, jiné nevratné. K tomu může dojít několik hodin nebo dní po prvním použití.

Proces navíc není vždy úspěšný. Pokud pěstitel nebude dávat velký pozor, je velmi možné znovu zamořit nedávno fumigovanou oblast patogeny. Jedním běžným způsobem, jak se to děje, je přesunutí zařízení ze zamořených polí do již ošetřených polí. To vyvolává zřejmou otázku: měli byste fumigovat půdu?

Vzhledem k tomu, že fumigace je také velmi drahá, musí pěstitelé pečlivě zvážit očekávané výhody oproti skutečným nákladům a potenciálním zdravotním rizikům.

Jak fumigovat půdu

Pokud vás zajímá, jak fumigovat půdu, je to velmi složitý proces. Fumiganty jsou bezpečné a účinné, pokud jsou správně používány vyškolenými osobami, ale bez speciálního školení mohou být nebezpečné.

V mnoha oblastech mohou fumigaci půdy legálně provádět pouze jednotlivci s licencí. Může být moudré přivolat odborníka na fumigaci půdy, protože pohyb a účinnost fumigantů může ovlivnit celá řada faktorů. Patří mezi ně typ půdy, její teplota, úroveň vlhkosti a obsah organických látek.

Je také důležité důkladně připravit půdu před provedením fumigace půdy. Musíte také vybrat typ fumigantu, který bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám, a určit, jak hluboko jej použít. To se také liší v závislosti na dávkování, vlastnostech půdy a škůdcích, které mají být kontrolovány.