Fotosyntéza v rostlinách: úloha chlorofylu ve fotosyntéze

Co je chlorofyl a co je fotosyntéza? Většina z nás již zná odpovědi na tyto otázky, ale pro děti to může být voda bez náboje. Abyste dětem pomohli lépe porozumět úloze chlorofylu ve fotosyntéze rostlin, pokračujte v čtení.

Co je to fotosyntéza?

Rostliny, stejně jako lidé, vyžadují jídlo, aby přežily a rostly. Rostlinné jídlo však nevypadá jako naše jídlo. Rostliny jsou největším spotřebitelem solární energie a využívají energii ze slunce k míchání energeticky bohatého jídla. Proces, při kterém si rostliny vytvářejí vlastní jídlo, se nazývá fotosyntéza.

Fotosyntéza v rostlinách je mimořádně užitečný proces, při kterém zelené rostliny přijímají ze vzduchu oxid uhličitý (toxin) a produkují bohatý kyslík. Zelené rostliny jsou jediným živým tvorem na Zemi, který je schopen přeměňovat sluneční energii na jídlo.

Téměř vše živé je závislé na procesu fotosyntézy po celý život. Bez rostlin bychom neměli kyslík a zvířata by neměla co jíst, a ani my.

Co je chlorofyl?

Role chlorofylu ve fotosyntéze je zásadní. Chlorofyl, který sídlí v chloroplastech rostlin, je zelený pigment, který je nezbytný pro to, aby rostliny přeměňovaly oxid uhličitý a vodu pomocí slunečního záření na kyslík a glukózu.

Během fotosyntézy chlorofyl zachycuje sluneční paprsky a vytváří sladké sacharidy nebo energii, která umožňuje rostlině růst.

Porozumění chlorofylu a fotosyntéze pro děti

Výuka dětí o procesu fotosyntézy a významu chlorofylu je nedílnou součástí většiny učebních osnov přírodovědných předmětů pro základní a střední školy. Ačkoli je tento proces vcelku složitý, lze jej dostatečně zjednodušit, aby tento koncept pochopily mladší děti.

Fotosyntézu v rostlinách lze srovnávat s trávicím systémem v tom, že obě rozkládají životně důležité prvky a vytvářejí energii, která se používá k výživě a růstu. Část této energie se spotřebuje okamžitě a část se uloží pro pozdější použití.

Mnoho mladších dětí může mít mylnou představu, že rostliny přijímají potravu ze svého okolí; výuka procesu fotosyntézy je proto pro ně zásadní, aby pochopili, že rostliny ve skutečnosti shromažďují suroviny nezbytné k výrobě vlastního jídla.

Fotosyntetická aktivita pro děti

Praktické aktivity jsou nejlepším způsobem, jak naučit děti, jak funguje proces fotosyntézy. Ukažte, jak je pro fotosyntézu nutné slunce, umístěním jednoho klíčku fazole na slunné místo a jednoho na tmavé místo.

Obě rostliny by měly být pravidelně napojeny. Když studenti pozorují a porovnávají obě rostliny v průběhu času, uvidí důležitost slunečního světla. Rostlina fazole na slunci bude růst a prospívat, zatímco rostlina fazole ve tmě bude velmi nemocná a hnědá.

Tato aktivita bude demonstrovat, že rostlina nemůže vyrábět své vlastní jídlo bez slunečního světla. Nechte děti několik týdnů načrtávat obrázky těchto dvou rostlin a dělat si poznámky o jejich pozorováních.

Obrázek by yacobchuk