Co způsobuje chlorózu hroznů: možnosti léčby chlorózy hroznů

Ztrácí vaše vinné listy barvu? Může to být chloróza z hroznových listů. Co je chloróza hroznů a co ji způsobuje? Následující článek obsahuje informace o tom, jak rozpoznat příznaky chlorózy hroznů ve vašich vinných révách a její léčbě.

Co je to Grape Chlorosis?

Zatímco evropské (vinifera) odrůdy vinné révy mají odolnost proti chloróze, jedná se o běžné onemocnění postihující americké hrozny (labrusca). Obvykle je to důsledek nedostatku železa. Hroznové listy začínají ztrácet svou zelenou barvu a zbarvují žlutě, zatímco žíly zůstávají zelené.

Co způsobuje hroznovou chlorózu?

Chloróza vinných listů je výsledkem půd s vysokým pH, které mají velmi málo dostupného železa. Někdy se jí říká „vápenná chloróza“. V půdách s vysokým pH je síran železitý a obvykle nějaký chelát železa nedostupný pro révu. Toto vysoké pH také často snižuje dostupnost mikroživin. Příznaky chlorózy se objevují na jaře, když vinná réva začíná listovat a je nejčastěji vidět na mladých listech.

Je zajímavé, že tento stav je obtížné diagnostikovat na základě tkáňových testů, protože koncentrace železa v listu je obvykle v normálním rozmezí. Pokud se situace nevyřeší, sníží se výnos i obsah cukru v hroznech a v závažných případech réva zemře.

Léčba chlorózy hroznů

Vzhledem k tomu, že se jedná o problém s vysokým pH, upravte pH na přibližně 7.0 přidáním síry nebo organických látek (jehličnaté jehly jsou skvělé). Nejedná se o léčbu, ale může pomoci s chlorózou.

Jinak během vegetačního období proveďte dvě aplikace síranu železa nebo chelátu železa. Aplikace mohou být buď listové, nebo chelátové, které jsou vhodné zejména pro alkalickou a vápenatou půdu. Přečtěte si pokyny výrobce a řiďte se jimi podle pokynů výrobce.