Co jsou to brouci ze sušeného ovoce: jak zacházet s brouky

Není neobvyklé potkat v zahradě brouka; koneckonců, zahrady jsou malé ekosystémy, které poskytují potravu a přístřeší pro širokou škálu zvířat. Některé chyby jsou užitečné v zahradě a ničí škůdce; jiní, jako sušené ovoce nebo brouk, jsou škodlivými škůdci - tento hmyz poškozuje dozrávající plody a může šířit houby, když se pohybují po rostlinách. Naučme se více o ovládání suchých ovocných brouků.

Co jsou sušené ovocné brouky?

Sušené ovocné brouky jsou členy rodiny hmyzu Nitidulidae, brouka známého pro svou širokou škálu hostitelů a ochotu žvýkat mnoho různých zahradních druhů ovoce a zeleniny - zejména fíků. Ačkoli existuje několik druhů, které jsou pro zahradníky problematické, mají charakteristické rysy, díky nimž je rodina, ne-li jednotlivec, snadno identifikovatelná.

Tito škůdci jsou malí, zřídka dosahující délky větší než 1/5 palce, s protáhlými těly a krátkými kyjatými anténami. Dospělí jsou obvykle hnědí nebo černí, někteří mají žluté skvrny na zádech. Larvy sušeného ovocného brouka připomínají drobný grub, z jehož konce vychází opálená hlava, bílé tělo a dvě rohovité struktury.

Poškození Sap Beetle

Mýza a sušené ovocné brouky kladou vajíčka na zralé nebo přezrálé ovoce nebo do jejich blízkosti, kde se po dvou až pěti dnech objeví larvy a začnou se bez přestání krmit jakýmkoli organickým materiálem, který je k dispozici. Larvy jedí skrz ovoce, nudné otvory a kontaminují je. Tam, kde je vysoký krmný tlak, mohou larvy napadnout také nezralé plody, což v zahradě způsobí značné ztráty.

Dospělí se mohou krmit poblíž larev, ale jíst pyl nebo jiné nepoškozené části rostlin, jako je kukuřičné hedvábí, což způsobuje vážné poškození dozrávajících plodin. Mohou také vektorovat různé houby a bakterie, což zvyšuje pravděpodobnost znehodnocení ovoce, kde se krmí. Pach těchto patogenů může být přitahován k dalšímu hmyzu, včetně octových mušek a námořních oranžových červů.

Jak zacházet s brouky Sap

Vzhledem k tomu, že mízy brouků jsou zpočátku přitahovány vůní přezrálého ovoce, je pro kontrolu mízy nebo sušeného ovoce zásadní hygiena. Denně kontrolujte svou zahradu, zda neobsahuje zralé produkty, a sklízejte, co hned najdete. Odstraňte všechny poškozené nebo nemocné plody, které najdete, a to jak ke snížení hladiny volně se vznášejících patogenů, tak k odrazení od brouků. Některé druhy brouků se živí plesnivými plody, takže se ujistěte, že jsou všechny mumie z minulých let vyčištěny.

Pasti s návnadou kombinovanou s vyřazeným ovocem, vodou a kvasnicemi jsou účinné, pokud jsou umístěny dříve, než plody začnou dozrávat, ale je třeba je často kontrolovat a několikrát týdně měnit. Tyto pasti nezničí populace úplně, ale mohou pomoci při kontrole suchých ovocných brouků. Umožní vám také sledovat velikost kolonií, abyste věděli, zda se počet brouků zvyšuje.

Když selže vše ostatní, lze malathion použít na většinu plodin s plodinami, aby zničil dospělé. Spravovat larvy je obtížnější, proto může být nutné přerušit životní cyklus brouka.