Běžné nemoci z mrkve – tipy na léčbu problémů s pěstováním mrkve

Ačkoli kulturní problémy s pěstováním mrkve mohou převážit jakékoli problémy s chorobami, je tato kořenová zelenina náchylná k některým běžným chorobám mrkve. Protože jedlé části mrkve, které pěstujete, jsou skryty pod zemí, mohou se nakazit chorobou, kterou si možná nevšimnete, dokud nebudete sklízet úrodu. Pokud však pečlivě sledujete svou rostoucí mrkev, můžete zjistit příznaky nemoci, které se často projevují nad zemí.

Stručné shrnutí běžných chorob mrkve

Onemocnění mrkve mohou pocházet z houbových, bakteriálních nebo jiných příčin. Zde jsou některé z častějších problémů, se kterými se můžete setkat.

Plísňové nemoci

Korunní a kořenové hniloby jsou způsobeny Rhizoctonia a Pythium spp. patogeny. Běžnými příznaky, které je třeba hledat, jsou vrcholy kořenů mrkve, které se kašovitě a hnijí, a listy mohou také zemřít na zem. Kořeny jsou také zakrnělé nebo rozvětvené.

Skvrnitost listů je obvykle způsobena Cercospora spp. patogeny. Symptomy tohoto plísňového onemocnění jsou tmavé, kruhové skvrny se žlutými halo na listech mrkve.

Plíseň listů způsobená Alternaria spp. patogeny budou mít nepravidelně tvarované hnědočerné oblasti se žlutými středy na listí mrkve.

Plíseň padlí (Erysiphe spp. Patogeny) si lze snadno všimnout, protože rostliny obvykle vykazují bílé, bavlníkové výrůstky na listech a stoncích.

Bakteriální choroby

Bakteriální listová skvrna je způsobena bakteriemi Pseudomonas a Xanthomonas spp. patogeny. Časné příznaky jsou žluté oblasti na listech a stoncích, které uprostřed zhnědnou. Pokročilými příznaky jsou hnědé pruhy na listech a stoncích, které mohou mít žluté svatozáře.

Mykoplazmová onemocnění

Aster yellows je stav, který zahrnuje zažloutnutí listů, nadměrný růst listů a shlukování listů. Kořeny mrkve budou také chutnat hořce.

Řízení nemocí mrkve

Prevence chorob mrkve je snadnější než jejich léčba. Ať už je nemoc způsobena houbovým nebo bakteriálním patogenem, jakmile se nemoc uchytí, je těžké ji léčit.

  • Léčba nemocí mrkve je mnohostranné úsilí, které začíná výběrem místa, které má dobře odvodňující půdu. Rovnoměrně vlhká půda je vhodná pro zdravý růst mrkve, ale vlhká půda, která zadržuje vodu, podporuje onemocnění kořenů a hniloby koruny.
  • Dalším zásadním krokem při zvládání chorob mrkve je výběr kultivarů mrkve, které jsou rezistentní vůči určitým chorobám.
  • Nemoci postihující mrkev, bez ohledu na patogen, přezimují v půdě a mohou infikovat úrodu příští sezóny. Procvičujte střídání plodin, což je jednoduše výsadba jiné plodiny, například rajčat, do stejné oblasti, kde jste před rokem zasadili mrkev. Pokud je to možné, nesázejte mrkev na stejném místě po dobu nejméně tří let.
  • Udržujte plevel na uzdě, protože některé nemoci, jako jsou žluté aster, přenášejí křískovití, což je hmyz, který snáší vajíčka na okolní plevele.
  • Nezapomeňte, že mrkev je plodinou chladného období, což znamená, že při pěstování mrkve dochází k mnoha problémům, pokud se pokusíte pěstovat ji jako plodinu teplé sezóny.

Pokud používáte chemikálie k léčbě chorob mrkve, přečtěte si štítky na výrobcích a dodržujte všechna doporučení. Většina chemických kontrol je preventivních, nikoli léčebných. To znamená, že obvykle kontrolují nemoci, pokud je použijete před tím, než se choroba udrží. Toto je zvláště vhodný způsob léčby chorob mrkve, pokud jste v loňském roce měli problém.

Některé nemoci postihující mrkev způsobují příznaky, které vypadají jako jiné nemoci, a také problémy, které nesouvisejí s chorobami. Pokud tedy používáte chemické kontroly, je nezbytné, abyste správně diagnostikovali příčinu nemoci. Pokud si nejste jisti, zda vaše mrkev trpí chorobou nebo jen kulturním problémem, obraťte se na místní pobočku.