Bakteriální měkká hniloba: možnosti měkké hniloby a možnosti kontroly

Bakteriální onemocnění měkkou hnilobou je infekce, která může zničit úrodu masité zeleniny, jako je mrkev, cibule, rajčata a okurky, ačkoli je nejznámější pro své útoky na brambory. Onemocnění měkkou hnilobou je u této zeleniny nejsnadněji rozpoznatelné podle měkké, mokré, krémově až opálené dužiny obklopené tmavě hnědým až černým prstencem. Za správných podmínek začínají tyto nekrotické skvrny na vnější straně nebo na kůži bramboru a působí dovnitř. Zpočátku není žádný zápach, ale jak nemoc měkké hniloby postupuje, napadají sekundární infekce a zčernalý brambor vydává zápach. Tyto příznaky jsou podobné u většiny ostatních postižených rostlin a také u malých, vodou nasáklých, průsvitných skvrn na listech, stoncích nebo podzemních částech.

Co je bakteriální měkká hniloba?

Bakterie měkké hniloby nebo Erwinia cartovorum se bohužel vyskytují všude. Přežívá v půdních a vodních zdrojích, dokonce i v oceánech, a vyskytuje se po celém světě. Téměř všechny komerční plodiny jsou do určité míry ovlivněny měkkou hnilobou. Bakterie v domácí zahradě mohou být zaváděny hmyzem, větrem foukaným deštěm nebo zbytky plodiny z předchozího roku. Jedním z nejčastějších viníků na bramborách je samotný brambor.

Bakterie měkké hniloby se vyskytují téměř na všech hlízách, ale nejčastěji postihují brambory. K infekci dochází poškozením kůže v důsledku prasklin nebo poranění růstu a vysoké teploty půdy v kombinaci s přebytečnou vodou poskytují perfektní podmínky pro růst. Příznaky bakteriální měkké hniloby se velmi často vyskytnou až po sklizni. To je do značné míry způsobeno nesprávným zacházením s nově sklizenými bramborami.

Neexistuje žádná zcela účinná léčba měkké hniloby, ale existují věci, které můžete udělat, abyste minimalizovali poškození.

Tipy pro ovládání bakterií Soft Rot

Jakmile bakterie měkké hniloby infikují rostliny v zahradě, neexistuje účinná léčba. Infikované rostliny budete muset co nejdříve odstranit a zlikvidovat, aby nedošlo k dalšímu poškození jiných rostlin.

Prevence je klíčem při hubení bakterií měkké hniloby. Následující kroky vám pomohou vyhnout se tomuto problému na zahradě:

  • Vyvarujte se mokrých podmínek. Ujistěte se, že jsou rostliny v dobře odvodněné půdě a správně rozmístěny. Sledujte zalévání, abyste zabránili přílišné vlhkosti.
  • Střídejte plodiny zeleninou odolnou proti hnilobě. Při správě nebo prevenci problémů na zahradě jde střídání plodin dlouhou cestu. Při střídání plodin vyberte odrůdy, které jsou méně náchylné k měkké hnilobě, jako je kukuřice, fazole a řepa. Pokud jste v minulosti měli problémy s měkkou hnilobou, počkejte alespoň tři roky, než v této oblasti budete pěstovat náchylné plodiny.
  • Při údržbě zahrady buďte opatrní. Při běžných úkolech odstraňování plevele nebo dokonce při sklizni dávejte pozor, abyste nepoškodili rostliny nebo zeleninu. Sklízejte pouze za suchých podmínek a pečlivě prohlédněte zeleninu, zda nevykazuje známky problémů, které by mohly ovlivnit skladování, které by mělo být na chladném, suchém a dobře větraném místě.
  • Udržujte zahradu a nářadí čisté. Nezapomeňte před a po použití zahradní nářadí důkladně očistit, abyste zabránili šíření jakékoli potenciální nemoci, a po skončení sezóny vždy odstraňte všechny infikované / poškozené zbytky rostlin, které zůstaly ve vaší zahradě.
Obrázek by Skot Nelson