Africké fialové plísňové nemoci – známky botrytidové plísně afrických fialek

Všichni jsme obeznámeni s nachlazením a chřipkovým obdobím a jak nakažlivé mohou být obě nemoci. Ve světě rostlin jsou určité choroby stejně nekontrolovatelné a snadno se přenášejí z rostliny na rostlinu. Botrytisová africká fialka je vážnou houbovou chorobou, zejména ve sklenících. Africká fialová plísňová onemocnění, jako jsou tato, ničí květy a mohou napadat další části rostliny. Rozpoznání příznaků vám může pomoci vypracovat plán útoku včas a odvrátit ohnisko mezi vašimi cennými africkými fialkami.

Africké fialky s Botrytis Blight

Africké fialky jsou milované pokojové rostliny se sladkými květy a poutavými fuzzy listy. Nejběžnější nemoci africké fialové jsou houbové. Plíseň Botrytis postihuje mnoho druhů rostlin, ale převládá u populace afrických fialek. Může se také nazývat hniloba pupenů nebo šedá plíseň, popisné výrazy, které poukazují na příznaky onemocnění. Kontrola plísně africké fialové začíná izolací rostlin, stejně jako u potenciálně smrtelné nakažlivé choroby u zvířat a lidí.

Plíseň Botrytis pochází z houby Botrytis cinerea. Nejběžnější je to v situacích, kdy jsou rostliny přeplněné, nedostatečné větrání a vysoká vlhkost, zejména v krátkých obdobích, kdy teploty rychle chladnou. Ovlivňuje mnoho okrasných rostlin, ale u fialky se jí říká plíseň květu Botrytis. Je to proto, že Botrytisova plíseň afrických fialek je nejvíce patrná na krásných květinách a pupenech.

Pokud není zaškrtnuto, bude zuřit na vaší fialové populaci a zničí květiny a nakonec rostlinu. Znalost příznaků může pomoci zabránit šíření nemoci, ale bohužel může být nutné zničit africké fialky s plísní Botrytis.

Příznaky Botrytis Blight afrických fialek

Africkým fialovým houbovým chorobám, jako je Botrytis, se daří ve vlhkých podmínkách. Známky nemoci začínají tím, že se květy stávají šedými nebo téměř bezbarvými okvětními lístky a růst koruny je zakrnělý.

Progrese onemocnění ukazuje nárůst těl hub s fuzzy šedým až hnědým růstem na listech a stoncích. Na listech a stoncích se vytvoří malé léze nasáklé vodou.

V některých případech bude houba zavlečena do malých řezů nebo poškození rostliny, ale také napadá zdravé tkáně. Listy vadnou a ztmavují a květiny mizí a zdá se, že se tají. To ukazuje pokročilý případ plísně Botrytis.

Ovládání afrického fialového světla

Postižené rostliny nelze vyléčit. Když příznaky nemoci infikují všechny části rostliny, musí být zničeny, ale neházeny do kompostovacího koše. Houba může být schopna zůstat v kompostu, zvláště pokud neudržuje vysokou teplotu.

Pokud je poškození minimální, odstraňte veškerou infikovanou rostlinnou tkáň a rostlinu izolujte. Ošetřete fungicidem. Pokud pouze jedna rostlina vykazuje známky, můžete být schopni zachránit ostatní fialky. Nepoškozené rostliny ošetřete fungicidem, jako je Captan nebo Benomyl. Vesmírné rostliny ke zvýšení cirkulace vzduchu.

Při opětovném použití květináče je dezinfikujte bělicím roztokem, aby se zabránilo šíření houby na nové rostliny. Africké fialky s plísní Botrytis mohou být zachráněny, pokud budou přijata rychlá opatření a nemoc nebude na denním pořádku.